U porastu nasilje nad decom 1

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) podsetila je danas, kada se obeležava Svetski dan deteta, da mehanizmi za zaštitu dece u Srbiji nisu u punoj meri efikasni, da je u porastu broj prijava za zanemarivanje dece, fizičko, psihićko, seksualno i ekonomsko, kao i vršnjačko i digitalno nasilje nad decom.

Tokom 2015. godine u Srbiji je bilo 6.520 prijava za nasilje nad decom Centrima za socijalni rad. Prema vrsti nasilja, prijave su se najviše odnosile na zanemarivanje dece (2890), zatim fizičko nasilje (1772), psihičko nasilje (1551), seksualno nasilje (115), i ekonomsko nasilje nad decom (45).

Pojava radne eksploatacije i trgovine decom je takođe u porastu, navodi MODS.

Vlada Srbije je usvojila Opšti protokol za zaštitu dece od zanemarivanja i zlostavljanja 2005. godine kao nacionalni mehanizam zaštite dece od nasilja, a samo 10 lokalnih protokola za zaštitu dece od nasilja regulišu sprovođenje Opšteg protokola, pokazalo je istraživanje MODS, UNICEF i istraživačke organizacije SeConS, uz podršku EU.

Mreža organizacija za decu Srbije poziva nadležna ministarstva i lokalne samouprave da u naprednom periodu izrade i usvoje Nacionalnu strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja i da donesu Akcioni plan za njeno sprovođenje,kao i da se u mahanizam zaštite dece i ostvarivanja njihovih prava na lokalnom nivou uključe i civilno društvo.

MODS poziva Vladu Srbije da pristupi Programu za prava, jednakost i državljanstvo (2014-2020) (REC), budući da su promovisanje i zaštita prava deteta i sprečavanje i borba protiv svih oblika nasilja nad decom, mladima i ženama ciljevi ovog Programa EU, što je još jedan mehanizam za efektivnu zaštitu dece. 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari