Za zdravu bebu – informisana mama u svetu hemikalija 1Foto: Logo projekta/Udruženje toksikologa Srbije

Kakav je uticaja zagađivača iz životne sredine na razvoj ploda i na novorođenče? Da li i kako hemikalije mogu dospeti u organizam majke? Koje su to navike koje treba menjati radi smanjena izloženosti hemikalijama? To su samo neka od pitanja kojima se Udruženje toksikologa Srbije bavi u projektu ”Za zdravu bebu –informisana mama u svetu hemikalija”.

„Dostupni podaci na globalnom nivou upućuju na činjenicu da su hronična dečija oboljenja poslednjih godina, nažalost, u porastu. Sve je veći broj istraživanja koja dovode u vezu prenatalnu izloženost izvesnim toksičnim agensima čak i sa stanjima i oboljenjima koja se manifestuju tek u odrasloj dobi. Tako se izloženost toksičnim agensima dovodi u vezu sa prevremenim porođajem, različitim defektima po rođenju, neuro-razvojnim poremećajima, astmom, autizmom, teškoćama u učenju, razvojem dijabetesa tip 2, razvojem karcinoma, itd. U ovom kontekstu naročito su značajne supstance koje ometaju normalne funkcije hormona, a nazivaju se endokrini ometači“, navodi Dragana Javorac, sa Katedre za toksikologiju Farnaceutskog fakulteta.

Svetska zdravstvena organizacija definiše endokrine ometače kao egzogene supstance ili smeše koje ometaju funkionisanje endokrinog sistema i posledično uzrokuje neželjene efekte u zdravom organizmu. Javorac napominje da efekat endokrinih ometača uveliko zavisi i od perioda života u kome je organizam izložen, pa nivo izloženosti koji u ranom razvoju dovodi do trajnih i ozbiljnih posledica, kod odrasle jedinke čak i ne mora ostvariti efekat.

„Stoga je tokom perioda trudnoće i perioda dojenja poželjno smanjiti izloženost ovim hemikalijama“, ističe ona u saopštenju.

Prema njenim rečima, brojne su hemikalije koje su dokazani endokrini ometači, neke od njih su perzistentni organski zagađivači, toksični metali, ftalati i bisfenol A i brojne druge supstanci, te njihove smeše kojima smo, imajući u vidu njihove mnogobrojne primene u savremenom društvu, svakodnevno izloženi u životnoj sredini.

„Iako još uvek preliminarni, rezultati izvesnih istraživanja ohrabruju, jer ukazuju na to da i male promene u navikama i ponašanju mogu imati veliki uticaj na očuvanje zdravlja što ukazuju na veliki značaj informisanja u ovoj oblasti“, navodi Dragana Javorac.

Projekat Udruženja toksikologa Srbije „Za zdravu bebu –informisana mama u svetu hemikalija” predstavlja nastavak projekta ”Informisana mama, zdrava beba –kako bezbedno živeti sa hemikalijama?” čiji je cilj podizanje svesti, informisanje i edukacija (budućih) mama o uticaju različitih hemikalija u periodu trudnoće i tokom dojenja, kao i o aktivnostima koje svaka buduća mama može preduzeti da smanji izloženost ploda, a kasnije i bebe, ovim štetnim supstancama.

Ovaj projekat finansira Ministarstvo zdravlja. Koordinator projekta je prof. Dr Aleksandra Buha Đorđević a projekat realizuju profesori, asistenti i studenti doktorskih studija Katedre za toksikologiju “Akademik Danilo Soldatović” Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, članovi Udruženja toksikologa Srbije.

„Ove godine, osim ka edukaciji opšte populacije, aktivnosti će biti okrenute i ka edukaciji lekara ginekologa, neonatologa i pedijatara, kao i farmaceuta o ovoj značajnoj temi, te izradi različitih edukativnih materijala i lifleta. Najavljujemo i izlazak jedinstvenog Informatora koji će sadržati brojne edukativne informacije o hemikalijama, kao i savete za (buduće) mame kako da smanje izloženost hemikalijama u ovom osetljivom periodu života, a koji će biti dostupan besplatno na sajtu Udruženja toksikologa Srbije“, navodi se u saopštenju.

Više informacija  o hemikalijama, gde se nalaze, kako dolazimo u kontakt sa njima i kako se zaštiti, možete naći na internet stranici (https://www.setox.rs/?page_id=215), Facebook stranici (@informisanamamazdravabeba) i instagram stranici (@informama_zdravabeba), koju vodi tim Udruženja toksikologa Srbije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.