Da li EPS zagađuje reku Savu kako tvrdi Državna revizorska institucija? 1Foto: FoNet/ EPS

Dok Državna revizorska institucija tvrdi da Elektroprivreda Srbije bez prečišćavanja pušta otpadne vode u reku Savu u tom preduzeću ističu da se njihov kvalitet prati redovno, a stručna javnost naglašava da nadležni lako mogu i treba da utvrde ko govori istinu po ovom pitanju.

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) nije izgradilo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda „Termoelektrane Nikola Tesla B“ (TENT B), pa se otpadne vode ispuštaju bez prečišćavanja u Savu i rizik su po životnu sredinu, upozorila je nedavno Državna revizorska institucija (DRI).

Državni revizori su u izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje industrijskim otpadnim vodama“ naveli da EPS, odnosno „TENT A“ i „TENT B“, nije kontinuirano ispitivao parametre kvaliteta otpadnih voda i njihov uticaj na okolinu.

Istaknuto je da „TENT A“ nije uradio zamenu stare tehnologije hidrauličnog transporta „retke“ suspenzije pepela i vode, tehnologijom kojom bi se smanjilo zagađenje voda.

– Najveći zagađivači su industrijske i komunalne otpadne vode koje se ispuštaju direktno u vodotokove bez prethodnog tretmana i pri čemu industrijske vode mogu biti posebno opasne zbog toksičnih materija koje sadrže – rekao je predsednik DRI Duško Pejović na predstavljanju izveštaja.

U reagovanju na izveštaj Državne revizorske institucije o tretiranju otpadnih voda, EPS je saopštio da se kvalitet površinskih i podzemnih voda u okolini Termoelektrane „Nikola Tesla B“ prati redovno, od 1983. godine.

Kontrola kvaliteta otpadnih voda u TENT B i njihov uticaj na vodoprijemnike i podzemne vode rade se četiri puta godišnje, osim povratne rashladne vode, koja se analizira jednom mesečno.

Sva ova ispitivanja obavljaju pravna lica koja su ovlašćena od nadležnog ministarstva i oni samostalno uzorkuju otpadnu vodu na ispustu, odnose uzorak u laboratoriju radi ispitivanja zakonom propisanih parametara, nakon čega izdaju izveštaj.

Sve analize ukazuju da rad TENT B ne utiče na kvalitet reke Save i da je kvalitet reke uzvodno i nizvodno od termoelektrane u dobrom ekološkom statusu, navodi se u saopštenju EPS-a.

Nadležni u tom preduzeću ističu da u objavljenom izveštaju DRI nije navedeno da se taj zaključak odnosi na jedini slučaj da tri puta nije obavljeno ispitivanje otpadnih voda i to zbog teškoća sa postupkom javne nabavke koja je raspisana u zakonskom roku.

– Elektroprivreda Srbije nije najveći generator industrijskih otpadnih voda u Republici Srbiji i javnost treba da zna da su to pre svega rashladne otpadne vode koje se koriste u zatvorenom cevnom sistemu bez upotrebe bilo kakvih hemikalija, odnosno ne spadaju u hemijsko-tehnološke otpadne vode. Sve ovo se potvrđuje u „Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja na lokaciji TE „Nikola Tesla B“ od septembra 2022. godine koju je uradio „Energoprojekt Entel“. U toj studiji se navodi da analiza ispitivanih parametara u uzorcima Save pre i posle uliva otpadnih voda ne ukazuje na značajan uticaj otpadnih voda na kvalitet reke Save i da ispitivani vodotok Save pripada dobrom ekološkom statusu (klasa II) – tvrde u EPS-u dodajući da na osnovu dobijenih rezultata, na Savu uzvodno i nizvodno od TENT B otpadne vode u fizičko-hemijskim i mikrobiološkim parametrima ne utiču na prirodni recipijent, odnosno reku Savu.

U EPS-u kažu da svake godine u januaru dostavljaju izveštaje o ispitivanju otpadnih voda nadležnim državnim organima, tačnije Agenciji za zaštitu životne sredine, Ministarstvu zaštite životne sredine, Javnom vodoprivrednom preduzeću Srbijavode, i Direkciji za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

– U izveštaju DRI se ne pominje i da je po članu 98. Zakona o vodama rok da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u TENT B počne da radi 31. decembra 2025. godine. Ukazujemo da je EPS pokrenuo taj projekat koji je trenutno u fazi izrade projektne dokumentacije, planirani budžet je 10,5 miliona evra iz sopstvenih sredstava JP EPS i tokom februara biće podnet zahtev za dobijanje građevinske dozvole – zaključuju u EPS-u.

Ekonomista Velimir Gavrilović kaže za Danas da je u konkretnom slučaju realnije verovati tvrdnjama DRI nego Elektroprivrede Srbije.

– DRI je revizorska institucija koja svoje izveštaje formira na osnovu zvaničnih papira i informacija i nema interesa niti razloga da fabrikuje podatke. Jednostavno, u izveštajima je sadržano ono što proističe iz papira. S obzirom na to da je DRI obelodanio da EPS bez prečišćavanja pušta otpadne vode u reku Savu ekološka inspekcija je u obavezi da proveri takve tvrdnje i ako se ispostavi da su tačne odgovorni bi zbog toga morali da budu kažnjeni – navodi Gavrilović.

Stručnjak za energetiku Miodrag Kapor se slaže da bi nadležni trebalo da ispitaju ovaj slučaj i utvrde da li je došlo do prekršaja od strane EPS-a.

– Nisam upoznat sa detaljima u ovom slučaju pa ne mogu napamet da se izjašnjavam o tome da li su tačne tvrdnje DRI ili EPS-a. Ono što znam je da EPS kasni sa ugradnjom filtera za odsumporavanje. Svakako da bi trebalo pokrenuti istragu na osnovu tvrdnji DRI kako bi se ustanovilo da li je ono što je napisano u izveštaju tačno. Nadležni veoma lako mogu da istraže i utvrde da li postrojenja TENT-a zagađuju reku – objašnjava naš sagovornik.

Sa druge strane, Vojislav Vuletić, generalni sekretar Udruženja za gas Srbije kaže za Danas da ne vidi na koji način EPS može da zagađuje reku Savu.

– Sve što je štetno a stvara se u TENT-u izlazi kroz dimnjake a ne tako što se ispušta u reku. Iz Save TENT uzima vodu potrebnu za rad svojih postrojenja koju posle vraća u toplom stanju. Ne postoji mogućnost da TENT direktno zagađuje reku pa ne znam zbog čega su usledile tvrdnje DRI u ovom slučaju – zaključuje Vuletić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.