Manastir Ura Kidane Mihret je na poluostrvu, okružen samoniklim žbunovima kafe (ovde, gde je nastala, ne zove se kafa, nego – „buna“); okrugla je drvena građevina, oslikana spolja (kao u crkvama – bisernicama u Moldaviji) i iznutra. Nisu to ni freske ni ikone; to su slike na drvetu. Čudan je način slikanja: skraćena perspektiva, tako da su na slikama najimpresivnija lica, a na licima – oči: krupne, crne, izražajne. Sveci su na konjima, a neki imaju krila. Veruje se ovde da posvećenici veri, pravednici i podvižnici, kao nagradu za svoje podvige dobijaju krila… a podvizi se sastoje u stalnom iskušavanju tela, kao privremenog oblika bića, da bi preovladao duh, koji je večan. Okolo manastira možete kupiti minijature sa istim motivima. Neke su slikane na drvenim pločicama povezanim kožom i imaju oblik knjige. Kupujem „Tajnu večeru“ formata manjeg od stranice školske sveske, na pergamentu: dvanaest zbijenih glavica oko Spasitelja. Juda je s njegove leve strane, na kraju, da bi se videla kesa sa četrdeset srebrenjaka.

Manastir Kibran Sveti Gabrijel, na malom ostrvu, mogu posetiti samo muškarci, o čemu nas obaveštava nevešto napisano obaveštenje na engleskom jeziku. Kažu da je običaj isključenja žena nastao zbog okrutne kraljice Judite iz devetog veka, koja je proganjala monahe. Manastir ima izvanrednu zbirku ceremonijalnih ripida od mesinga i srebra. Oni su jedno od obeležja bogosluženja u etiopskoj pravoslavnoj crkvi i predstavljaju prava mala remek dela kovačke veštine, sa isprepletenim geometrijskim i floralnim motivima, a poneki i sa ugraviranim likovima svetitelja.

Retko gde sam video toliko religioznu posvećenost kao ovde i u čitavoj tzv. istorijskoj Etiopiji, posebno u Aksumu, gde se nalazi Zavetni kovčeg. Video sam službe božije praćene gitarom u Boliviji, nad otvorenim plamenom u Japanu, u crkvi Svetog groba u Jerusalimu, crkvi Bogorodice Gvadelupe u Meksiku. Prisustvovao sam misi rimskog pape i bogosluženju carigradskog patrijarha, velikoj liturgiji u Petrogradu. Ali, ovde je to nešto posebno: vernici pod ogrtačima od pamuka, žene pod velovima, pognuti koračaju oko svetinja i mole se…

Povezani tekstovi