Ima li leka za cenzus? 1Foto: Miroslav Dragojević

NJom se naprasno i veštački apsolutno razvodnjava ovdašnja politička scena: u političku arenu potencijalno stupaju minorni, nejaki politički igrači, što može škoditi samo onim srednjim, nikako tzv. velikim partijama.

Snižavanjem izbornog praga maltene u samo predvečerje izbora, u krajnjoj liniji profitira samo aktuelna vladajuća grupacija, uvodeći „na mala vrata“ u parlament „rezervnu“ ili/i lažnu opoziciju, pa i neke svoje satelite iz senke.

Budući skupštinski sastav preti tako da postane neviđeni vašar licemerja i mešetarenja, poslanička papazjanija koja ne odslikava pravu volju birača.

Ujedno, narečenim politikantskim potezom dodatno bi se produbile političke razlike i podele u narodu, među građanima.

Rečju, kao bezobzirni odgovor na verovatni bojkot glavnine građanske opozicije, NOVOSMIŠLJENI 3% IZBORNI CENZUS BIO BI VELIKA ZLOUPOTREBA IZBORNOG PRAVA U SRBIJI.

ONA JE POLITIČKI NELEGITIMNA I NELEGALNA SA STANOVIŠTA DUHA I PRIRODE DOMAĆEG IZBORNOG SISTEMA. NJEGA VALJA OZBILJNO I DUBOKO REFORMISATI – ALI NE NA POMENUTI NAČIN I NE NAPREČAC!

Šta bi u postojećoj situaciji mogao da bude lek?

1) Pokušati s hitnim i širokim otvaranjem političke i stručne, naročito medijske rasprave „za“ i „protiv“ odnosnog autokratskog manevra, posebno u sadašnjem političkom trenutku.

2) Građansko nemirenje sa izigravanjem započetih dogovora vlasti i opozicije – i nepristajanje na dotični hipotetički neregularni udar na pravnu sigurnost. Na koncu, „izlaz“ bi mogla da bude i drastična apstinencija birača koja bi te i takve „plitko vodene izbore“ učinila besmislenim, pravno nepostojećim.

3) Oštra i koliko-toliko jedinstvena osuda međunarodne zajednice jednog takvog krajnje nefer „predizbornog pucnja“. Pa i sledstveno nepriznavanje rezultata izbora. Jer, pored ostalog, dobre usluge respektabilnih međunarodnih faktora – tj. bona fide posredovanje u svrhu poboljšanje izbornih pravila i uslova u Srbiji – bile bi nipodaštavajuće poništene.

Sve u svemu, bitno snižavanje izbornog praga u Srbiji, sedamdesetak dana pred hipotetičke krnje „izbore“ – nametnut je, providan i dugoročno svekoliko štetan akt.

Autor je profesor Pravnog fakulteta u Beogradu