Kako čitati Coraxa 1Foto: Stefana Savić

Neumoran i nezadrživ, misleći na naš DANAS i svoje sutra, Najbolji i Najveći (NIN) – pomaže GIM pakovanju DANAS svoje robe za bliskoistočna i još bliža tržišta. I pored svega, širi se epidemija botovizma, izazvana preteranim konzumiranjem bio travki sa plantaža „Jovanica“… Manifestuje se staklastim pogledom i nekontrolisanim reakcijama pričinjavanja u transu …Masi obolelih Dr Corax crta terapiju – uputstvo za čitanje svojih karikatura bez reči u DANASU!