Predstavnice civilnog sektora već dugo su izložene otvorenim napadima, omalovažavanju i pretnjama od strane političkih i verskih struktura u Sandžaku. One su nedavno optužene u zvaničnom glasilu Islamske zajednice u Srbiji „Glas Islama“ da su zbog svog delovanja zanemarile „iskonsku obavezu podizanja porodice“.

Vrhunac medijske histerije dostignut je tekstom u dnevnom listu „Danas“ od 14. februara 2011. godine, pod naslovom Aida Ćorović sa ravnogorcima i Ljajićem, koji potpisuje Aida Rašljanin u ime Muslimanskog omladinskog kluba Islamske zajednice u Srbiji. U tekstu koji vrvi od ličnih uvreda, diskvalifikacija i otvorenih pretnji, između ostalog se navodi da je Aida Ćorović „u jeku klimaksnih nadražaja“, „naglašeno isfrustrirana neuspjehom u ličnom „gender“ životu“, „bez kučeta i mačeta“ i slično. U tekstu se Aida Ćorović optužuje da priprema teren za novi genocid nad Bošnjacima i da je plaćena da pljuje po svom narodu. Tekst završava pretnjom da davanje prostora Aidi Ćorović može imati nesagledive posledice po međunacionalne odnose u Srbiji.

Objavljivanje ovakvog teksta predstavlja ozbiljan profesionalni propust dnevnog lista „Danas“. Nema nikakvog opravdanja da urednici dozvole objavljivanje tekstova u kojima se neko diskvalifikuje na ovako grub i vulgaran način. Dnevni list Danas nije dužan da objavljuje ni odgovore po Zakonu o javnom informisanju ako sadrže govor mržnje i ne ispunjavaju uslove za objavljivanje. Ovde nije u pitanju nikakva argumentovana rasprava, već javni linč nad Aidom Ćorović koji ozbiljno narušava njena ljudska prava. Organizacije civilnog društva zahtevaju od uredništva lista „Danas“ da se oglasi ovim povodom i obrazloži svoju odluku da objavi tekst koji ni u kom slučaju ne bi smeo da se pojavi u javnom prostoru.

Pozivamo institucije da prestanu sa ćutanjem i da iskažu jasnu podršku organizacijama civilnog društva i aktivistkinjama koje svojim javnim delovanjem brane osnovna demokratska i civilizacijska načela na kojima je zasnovan pravni poredak Srbije. Ućutkivanjem civilnog društva u Sandžaku nestao bi poslednji bedem protiv svih vrsta zloupotreba, ekstremizama i urušavanja vladavine prava.

Saopštenje potpisuju:

Centar za praktičnu politiku, Urban In – Novi Pazar, Sandžački odbor za ljudska prava – Novi Pazar, Kulturni centar Damad – Novi Pazar, Građanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava, NUNS, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Smart kolektiv, Lice ulice, Centar za ljudska prava Niš, Dijalog Valjevo, Odbor za ljudska prava Bujanovac, Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac, Moderno društvo Bujanovac, Centar za razvoj civilnog društva Zrenjanin, Centar modernih veština, Centar za novu politiku, Program za dijalog mladih Novi Sad, Glas razlike, Rekonstrukcija ženski fond, Regionalni centar za manjine, Gej strejt alijansa, Centar za nove komunikacije Dokukino/DKQ, Centar za nenasilnu akciju, Ravangrad Sombor, Inicijativa za demokratsku tranziciju, ProConcept, Fond za humanitarno pravo, Palgo centar, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Međunarodni centar „Olof Palme“, Narodni parlament Leskovac, Građanska akcija Pančevo, Kikindski klub, Žene za mir Leskovac, CRTA, Centar za podršku ženama, NVO Astra, Queeria, Fraktal, Centar E8, Grupa 484, ISAC fond, Vojvođanski klub Novi Sad, Incest trauma centar, Impuls Tutin, Forza Požega, Beogradski centar za ljudska prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za razvoj civilnih resursa Niš, BCIF, Centar za razvoj neprofitnog sektora, Beogradski fond za političku izuzetnost, Mlada Srbija, Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope, Udruženje fenomena, Centar za evroatlantske studije, Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, Autonomni ženski centar, Nova vizija Prijepolje, Althea, Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije, Forum za bezbednost i demokratiju, Centar za integraciju mladih