Obraćam vam se povodom teksta „Zašto stranice Danasa otvarate za svakakve tipove?“, u kojem se spominju Dveri. Verujem da ste ga objavili u skladu sa vašom respektabilnom i profesionalnom praksom da omogućite svakome ko ima šta da kaže i ume da argumentuje svoje stavove, prepuštajući svima i ličnu odgovornost za napisano.

Nesporno je da Danas i Dveri imaju korektnu saradnju, u kojoj se nijedna strana nije ustručavala da iskaže svoje neslaganje, neretko i kritiku, koja je ponekad rezultirala i oštrim polemikama. Iskreno verujem da su sve te situacije samo doprinele dubljem međusobnom poštovanju i uvažavanju, uprkos različitim mišljenjima. Nije tajna da se patriotska i porodična politika Dveri ne uklapa u politički diskurs koji dosledno baštini redakcija Danasa, odnosno da različito tumačimo ove pojmove. Smatram da upravo to što Danas povremeno objavi naše stavove, a gotovo neizostavno demanti i reagovanja na neprecizne i netačne informacije koje drugi o nama izgovore (na čemu Danasu još jednom zahvaljujem), samo doprinosi autentičnosti i Danasa i Dveri. Niti će Danas izgubiti na svojoj profesionalnosti i autentičnosti ako prenosi stavove Dveri, niti će Dveri izgubiti svoj jasan kurs kojeg se verno drži evo punih dvadeset godina.

Količina opasnih ideja, poziva na javni linč narodnih poslanika, etiketiranje, a iznad svega veoma avanturističko nametanje poimanja pojma demokratija građanima Srbije, autora Nenada Petrovića predstavlja u pravom svetlu, daleko bolje i nemilosrdnije nego što bih ja to učinila kada bih imala vremena da se njime bavim. Izdvojila bih citate koji, čini mi se, najpreciznije opisuju dotičnog: „Mada se nisam slagao sa njegovim idejama, bio sam dovoljno glup što sam mislio da svakome treba dozvoliti da iznosi svoje mišljenje u javnosti, pa ma kakvo ono bilo.“ I „Demokratija ne sme značiti slabost, mlitavost, bezidejnost, kukavičluk……nemojte im i vi otvarati prostor, imaju ga oni i previše. Temeljna misao liberalizma nije da svi imaju pravo na slobodu, već da nema slobode za neprijatelje slobode!“

Iako mi ne pada na pamet, a i vaspitanje mi ne dozvoljava, da se bilo kom uredniku mešam u uređivačku politiku, pišem sa velikom sigurnošću da ćete i moju reakciju objaviti. To će biti dokaz da niste podlegli pokušaju Nenada Petrovića da utiče na slobodu medija (a bojim se i nekih njegovih ekstremnijih stremljenja). Kao članica skupštinskog Odbora za ljudska prava imala sam priliku da se veoma podrobno upoznam kako Evropska unija zagovara i primenjuje demokratiju i ljudska prava, štiteći interese velikih sila.

Tačno je da su Dveri konzervativna stranka, kojoj je porodični model društva, očuvanje nacionalnog identiteta i prava mera u prihvatanju savremenih tekovina i tehnologija tako da su u saglasju sa tradicionalnim kulturnim i duhovnim nasleđem srpskog naroda, suština političkog delovanja. Nije tačno da smo u bilo kom smislu ekstremni, a ne slažem se ni sa prevaziđenom podelom na levicu i desnicu. U tom kontekstu, Dveri su desnica vrednosti a levica rada i zahvaljujem Nenadu Petroviću i listu Danas što mi se pružila prilika da to pojasnim čitaocima ovog renomiranog dnevnog lista.

Cenim samokritičnost Nenada Petrovića u reviziji ličnih stavova i iskrenost u opisnim pridevima koje je tom prilikom za sebe upotrebio, ali sam zbog javnosti i građana koje predstavljam u Narodnoj skupštini Republike Srbije dužna da izrazim i protest zbog omalovažavanja predstavnika građana i zabrinutost zbog poziva na uskraćivanje slobode svakom ko nije liberal.

Nemam nameru da kritikujem redakciju Danasa što je njegove reči objavila, naprotiv, bilo bi šteta čitaocima Danasa uskratiti da sami donesu zaključak o nama iz Dveri i autoru teksta na koji reagujem. Uostalom, zato i kupujemo Danas, koji do sada nije izneverio očekivanja, uprkos svim problemima i pritiscima sa kojima se oni i svi mediji koji pišu istinu u Srbiji svakodnevno suočavaju.

Autorka je narodna poslanica i članica predsedništva Dveri