Foto: FreeImages / Cierpki

U poslednjem broju sam sa velikim zanimanjem pročitao tekst „Ranković i UDBA“, koji je potpisao Dragan Bisenić, a u kome sam uočio dva lažna podatka na koja želim da Vam ukažem.

Autor tog dokumenta, izvesni Miomir Bata Borisavljević, navodi da je on bio, citiram: „brat bliskog saradnika Aleksandra Rankovića, Miroslava Borisavljevića, koji je kasnije bio dugogodišnji zamenik generalnog direktora Geneksa“.

Pošto se ovde radi o mom ocu, moram da primetim da se on nije zvao Miroslav, nego Slobodan, da jeste imao brata Batu, ali se on nije zvao Miomir, nego Vojislav, poginuo je sa 19 godina u Drugom svetskog ratu, a ja sam po njemu dobio ime. Mislim da ovo postavlja dilemu o identitetu gospodina Miomira, kao i o autentičnosti dokumenta koji ste objavili.

Ostajem i dalje Vaš verni čitalac, a molim Vas da ovaj demanti objavite.

S poštovanjem.

Autor je kompozitor i dirigent

IZVINJENJE I ISPRAVKA

Nenamernom greškom pripisao sam biografiju Slobodana Borisavljevića, bratu autora dokumenta, Miroslavu Borisavljeviću.

Zahvaljujem Vojkanu Borisavljeviću na ovoj dopuni, uz izvinjenje ukoliko je ona nanela bilo kakvu štetu.

Dragan Bisenić