Foto: FreeImages / Cierpki

Jedan je od najbitnijih za privlačenje investicija „kao i da …ruralni razvoj podrazumeva rešavanje pitanja infrastrukture po selima, vodovoda, kanalizacije, unapređenje seoskog turizma, i da smo po svemu tome na začelju Evrope, a država smo u kojoj 23 odsto stanovništva živi od poljoprivrede“, što me dovodi do zaključka da Vaš sagovornik na ispravan način razume značaj oblasti ruralnog razvoja a posebno značaj te oblasti u kontekstu evropskih integracija.

Međutim, moju posebnu pažnju je privukla tvrdnja da „…da bi Srbija čak trebalo da dovede eksperte iz regiona koji su se bavili ovom oblašću na putu ka EU, jer mi sa tim nemamo iskustva…“, za koju verujem da netačno odslikava stanje u pogledu postojanja stručnog kadra kojima Srbija raspolaže kada je reč o oblasti ruralnog razvoja. Da budem odmah do kraja jasna, ne smatram da imam pravo da se mešam u to koga birate za Vaše sagovornike, kao što ne smatram da Vaš sagovornik nema pravo na svoje mišljenje povodom postojanja ili nepostojanja stručnjaka za ruralni razvoj, isto kao što ne smatram da uvaženi profesor Ševarlić nema pravo da misli da je dovoljno da neko ko je imao predmet ili dva na temu ruralnog razvoja zaista jeste i kvalifikovan za pomoćnika ministra. Međutim, smatram da su obe tvrdnje Vaših sagovornika netačne te da dovode u zabludu Vaše čitaoce o tome šta su alternative koje je resorni ministar imao kada je zaposlio lice na poziciju pomoćnika za ruralni razvoj.

Bez želje da omalovažim trud poljoprivrednih fakulteta u Srbiji, posebno tu želju nemam jer sam poslediplomske studije između ostalog i na jednom od njih završila, studije ruralnog razvoja na ovim fakultetima su za sada a nažalost još uvek studije koje deklarativno imaju u svom nazivu ruralni razvoj ali je njihov nastavni plan i program i dalje u domenu isključivo agroekonomije sa ponekim izletom u predmet ili dva prema ruralnom razvoju kako je uvaženi profesor Ševarlić nehotice i sam objasnio. (Iznešeno u ovom pasusu je moje mišljenje za koje nisam pitana, ali se osećam slobodnom da ga iznesem imajući u vidu da sam imala prilike da se uverim šta studije ruralnog razvoja zaista jesu.)

Ipak, smatram da je štetno i netačno ostaviti utisak koji se iz teksta stiče a to je da Srbija nema kvalifikovane kadrove za ovu temu tj. da je ministar mogao da bira samo između stranih eksperata i svršenih studenata koji su slušali jedan ili dva predmeta iz oblasti ruralnog razvoja. Dodatno smatram da je moja dužnost da reagujem kada se stekne utisak da je jedina alternativa koju je ministar imao da dovodi strane eksperte ili zapošljava svršene inž. poljoprivrede.

S tim u vezi želim da Vas obavestim da se Evropska unija davno pobrinula da Srbija ima kvalifikovan kadar koji bi se ovom temom bavio. Naime u periodu od 2012-2014 godine Evropska komisija u celosti je finansirala moje obrazovanje na najprestižnijem programu iz oblasti ruralnog razvoja na International Master in Rural development (www.imrd.ugent.be) koji zajednički organizuju nekoliko prestižnih evropskih univerziteta poput Univerziteta A. Humboldt. Pomenutom stipendijom sam nagrađena na osnovu izuzetnih rezultata tokom školovanja na osnovnim studijama. Trenutno sam jedina osoba sa ovim obrazovanjem u našoj zemlji. Nakon vrhunskog obrazovanja iz oblasti ruralnog razvoja vratila sam se u Srbiju 2014. godine i od toga kreiram i implementiram projekte iz oblasti ruralnog razvoja koji su u velikoj većini upravo vezani za oblast ruralnog razvoja prilikom procesa priključenja Evropskoj uniji.

Osetiću se slobodnom da Vas ljubazno zamolim da omogućite da zainteresovana javnost koja Vas čita bude informisana o postojanju stručnog kadra u našoj zemlji za bavljenje temom ruralnog razvoja te da je pored navedenih kadrovskih rešenja od strane Vaših uvaženih sagovornika bilo i drugih alternativa, pritom ovde ne mislim samo na sebe već i na ostale kolege koje se temom ruralnog razvoja bave u praksi a koje ujedno pozivam da se oglase i daju do znanja da Srbija može da ponudi bolje rešenje od rešenja koje je izabrano.

Što se tiče informisanja resornog ministra o postojanju stručnog kadra u ovoj oblasti tu nemam nikakvih molbi prema Vama, pošto je gospodin ministar, inače moj sugrađanin, veoma dobro upoznat o mojim stručnim kvalifikacijama za oblast ruralnog razvoja stečenim u EU, a verujem da je kroz posao resornog ministra upoznao i ostale moje kolege koje se bave oblašću ruralnog razvoja. Ako nije, rado ću mu ih preporučiti.