Foto: FreeImages / Cierpki

Pošto je reč o samostalnom i nezavisnom državnom organu koji bi trebalo da se na transparentan način ophodi prema javnosti, Odbor Agencije donosi odluku kojom se bez ikakvog zakonskog osnova medijima uskraćuje pravo na informaciju koja je od bitnog značaja za rad Agencije, ocenu rada Odbora i novog direktora koji treba da bude izabran.

Pre svega želim da ukažem na tri skandala koja prate rad Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u toku poslednjih godinu dana u postupku izbora direktora Agencije:

1. Kada je u postupku izbora direktora ekskluzivno pravo na blagovremenu i potpunu informaciju dato isključivo pravo novinarima “INFORMERA“ tako što su direktno učestvovali na razgovoru sa pozvanim kandidatima.

2. Uznemiravanje javnosti iznenadnom i ne obrazloženom neopozivom ostavkom tek izabrane direktorke Agencije, zbog čega su pokrenuta veoma ozbiljna pitanja koja čak zadiru i u bezbednost zemlje.

3. Odbijanje prihvatanja Finansijskog plana Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu, čime je jasno stavljeno do znanja svima kako i na koji način treba da se radi i ko u čitavoj toj priči vodi glavnu reč i ko treba da se pita u svakom pogledu kada je izbor direktora Agencije u pitanju.

Ovakvim postupanjem Odbora Agencije, gde su mediji apsolutno onemogućeni da javnost obaveste blagovremeno na objektivan način o radu jednog od najbitnijih državnih organa u borbi protiv korupcije, ja i svi učesnici koji su pozvani na razgovor nemamo nikakvih šansi pred partijskim kadrovima koji će biti favorizovani, pri čemu će članovi Odbora biti samo obični statisti u već unapred donetoj odluci.

Autor je diplomirani pravnik