Kakvi su trenutno uslovi država za ulazak građana Srbije? 1Foto: Pixabay / piviso

Pravila za ulazak pojedinih zemalja počela su ponovo da se menjaju ili se najavljuje novo zaoštravanje uslova usled rasta broja novoobolelih korona virusom u celom svetu izazvanog širenjem delta soja.

Ministarstvo spoljnih poslova državljanima Srbije koji putuju u inostranstvo preporučuje da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati, s obzirom da je veliki broj zemalja uveo ograničenja u pogledu ulaska i boravka stranih državljana zbog pandemije korona virusa, kao i da se ti uslovi često menjaju na dnevnoj bazi.

Sve informacije se ažuriraju redovno na sajtu Ministarstva, a prema poslednjih informacijama ažuriranim u petak, izdvajamo:

ALBANIJA

Državljani Srbije mogu ući u Albaniju bez posebnih uslova. Nije potreban PCR test,  niti se izriče mera karantina.

AUSTRIJA

Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Austriju za sve kategorije lica.

Dosadašnja obavezna elektronska registracija (Pre-Travel-Clearance-PTC) pre putovanja u Austriju više ne važi za vakcinisana lica, lica koja su preležala Covid-19 i testirana lica.

Prilikom ulaska u Austriju potrebno je imati sertifikat o vakcinaciji ili uverenje o preležanoj bolesti ili negativan test na COVID (PCR ili antigenski), pod uslovom da je lice koje ulazi u zemlju u prethodnih 10 dana boravilo isključivo u jednoj od tzv. bezbednih zemalja.

Priznaju se sledeće vakcine protiv COVID-19: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac. Sertifikat o vakcinaciji nekom od odobrenih vakcina protiv COVID-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) je merodavan u slučaju da je lice primilo samo prvu dozu vakcine, od datuma vakcinisanja do dana ulaska u Austriju treba da prođe najmanje 22 dana, a najviše tri meseca.

Kod lica koja su primila drugu dozu, od primanja prve doze ne sme da prođe više od devet meseci. Vakcinacija vakcinom za koju je predviđena jedna doza, priznaje se devet meseci, ali od 22. dana nakon primanja vakcine.

Lekarsko uverenje o preležanoj bolesti je merodavno ukoliko je izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih šest meseci preležalo Covid-19 (odnosno dokaz o neutrališućim antitelima ne stariji od tri meseca).

Negativan PCR test na COVID ne sme biti stariji od 72 sata, a negativan antigenski test ne sme biti stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka  (test mora biti na nemačkom ili engleskom jeziku).

Lica koja ne mogu da prilože nijedan od napred navedena tri dokaza u obavezi su da urade test u roku od 24 sata od momenta ulaska u Austriju o svom trošku. Takođe, za ova lica važi obaveza onlajn registracije, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja. On-lajn registraciju (Pre – Travel Clearance – PTC) je moguće izvršiti na sledećoj veb-stranici: https://entry.ptc.gv.at

Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit, kao ni onlajn registracija.

Deca do navršene 10. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju.

Kakvi su trenutno uslovi država za ulazak građana Srbije? 2
Foto: EPA-EFE/ SUSANNE HASSLER-SMITH

BOSNA I HERCEGOVINA

Državljani Srbije mogu bez ograničenja sa teritorije Srbije da uđu u BiH ili da tranzitiraju. Ukoliko državljani Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

BUGARSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Bugarsku sa jednim od sledećih dokumenata: dokument o potpuno završenoj vakcinaciji protiv COVID-19; negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigen test, ne stariji od 48 sati (računajući od datuma testiranja upisanog u dokument).

Državljani Srbije koji su preležali COVID-19, osim sa gore navedenim dokumentima, mogu ući i sa dokumentom koji pokazuje pozitivan rezultat PCR testiranja ili brzog antigen testa u periodu od 15. do 180. dana (računajući od datuma testiranja upisanog u dokument).

Detaljna informacija, uključujući i listu priznatih vakcina i brzih antigen testova, može se naći na sajtu Ambasade Srbije u Bugarskoj : http://sofia.mfa.gov.rs/cir/

VELIKA BRITANIJA I SEVERNA IRSKA

Državljani Srbije mogu ući ili tranzitirati kroz Ujedinjeno Kraljevstvo pod uslovom da imaju validnu vizu. Sva lica koja dolaze iz inostranstva, uključujući britanske državljane, prilikom ulaska u Englesku avionom, brodom ili vozom moraju posedovati negativan PCR test ili brzi antigen test, koji se mora uraditi u roku od tri dana pre putovanja.

Rezultat testa treba da sadrži sledeće informacije: ime i prezime (koje mora da se podudara sa imenom na putnoj ispravi); datum rođenja ili starost; rezultat testa; datum kada je probni uzorak prikupljen ili primljen od strane dobavljača testa; ime dobavljača testa i njegove kontakt podatke; potvrda uređaja koji se koristi za test ili da je test bio PCR test.

Informacije u pogledu testiranja pre putovanja u Englesku mogu se naći na linku u nastavku:https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-tra…

Pri ulasku u Ujedinjeno Kraljevstvo neophodno je da se elektronskim putem unapred popuni formular za praćenje kretanja – Passenger Locator Form (https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk). Putnici u tranzitu su takođe u obavezi da popune ovaj formular. Za nepopunjavanje navedenog formulara predviđena je kazna u visini od 500 funti.

Svi putnici, uključujući i državljane Srbije, ukoliko dolaze iz Srbije ili iz zemalja koje se ne nalaze na listi sigurnih zemalja (https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors#count…) a u kojima su do ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo boravili dve nedelje ili kroz koje su tranzitirali, dužni su da budu u samoizolaciji u trajanju od deset dana.

Period trajanja desetodnevne izolacije može biti skraćen ukoliko putnici najranije petog dana po dolasku urade test i dobiju negativan rezultat. Testovi se rade o trošku putnika u nekoj od akreditovanih laboratorija sa liste: https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of….

Takođe, svi putnici koji dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo dužni su da, o svom trošku, urade test drugog i osmog dana nakon početka karantina. Testove je potrebno rezervisati unapred putem sledećeg portala: https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/.

Za putnike koji putuju u Škotsku, Vels i Severnu Irsku, a ne dolaze iz zemalja sa „crvene liste“, takođe, važi obaveza desetodnevne samoizolacije, ali bez mogućnosti skraćenja.

GRČKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Grčku, avionom ili preko nekog od otvorenih drumskih prelaza. Za ulazak turista otvoreni su 24 časa sledeći drumski gračni prelazi:

 •     sa Bugarskom:  Promahonas, Ormenio, Nimfea i Eksohi;
 •     sa S. Makedonijom: Evzoni, Niki i Dojrani;
 •     sa Albanijom: Kristalopigi, Kakavia,  Mavromati;
 •     sa Turskom: Kastanjez i Kipi.

Svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave – Passenger Location Form, preko sajta https://travel.gov.gr/ (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentovati dobijeni kod.

Za ulazak je potrebno posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, odnosno antigenski (rapid) test ne stariji od 48 sati (oslobođena su deca do 12 godina starosti) ili potvrdu o završenoj vakcinaciji najmanje 14 dana pre dolaska u Grčku, izdatu od strane nadležnog organa (potvrda, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza), ili potvrdu o preležanom Covid 19, koja se izdaje 30 dana nakon prvog pozitivnog testa i važi 180 dana.

Kakvi su trenutno uslovi država za ulazak građana Srbije? 3
Foto: EPA-EFE/ORESTIS PANAGIOTOU

Putnici na graničnom prelazu mogu biti podvrgnuti testiranju brzim testom, a ukoliko je test pozitivan obavezna je kućna izolaciji 10 dana u objektu po izboru putnika ili onom koji bude određen od strane grčkih nadležnih organa (o trošku grčke države).

Vakcinisani putnici koji budu pozitivni na brzom testu, podležu karantinu u trajanju od sedam dana i poslednjeg dana karantina bivaju testirani PCR testom. Profesionalnim vozačima u međunarodnom drumskom prevozu nije potreban test ili potvrda o vakcinaciji, ali podležu testiranju brzim testom na granici.

EGIPAT

Državljani Srbije mogu da uđu u Egipat.

Za lica koja su revakcinisana nije neophodan PCR test, već je potrebno posedovati sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom.

Za lica koja nisu vakcinisana potreban je negativan PCR test sa QR kodom.

ITALIJA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Italiju u turističke svrhe (nalazi se na listi E).

Ulazak iz Srbije u Italiju dozvoljen je samo u određenim slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, hitan povratak u svoje mesto stanovanja/boravišta, kao i ulazak osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji.

Prilikom ulaska neophodno je da se da na uvid: negativni PCR ili antigenski test urađen do 72 sati pre ulaska u Italiju i  “Passenger Locator Form”. Za lica koja ulaze u Italiju, na napred navedeni način, na snazi je mera obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 10 dana, po čijem završetku je obavezno ponoviti PCR ili antigenski test.

Napred navedene mera ne primenjuju se u slučaju boravka do 120 sati i u slučaju tranzita, u trajanju do 36 sati, kao i u drugim slučajevima koje možete naći na niže navedenom linku:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/normativa_documento_definitivo_eng.pdf

Lična izjava na engleskom jeziku može se naći na linku:
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10

KANADA

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kanadu, osim lica koji imaju regulisan boravak, kao i članovi njihove uže porodice.

Na snazi je zabrana ulaska u Kanadu svim stranim državljanima, osim licima sa stalnim boravkom, radnicima na vitalnim poslovima, stranim studentima kojima je izdata studentska viza pre 18. marta 2020. godine, a izuzeci su mogući u hitnim slučajevima (maloletno lice bez pratnje, smrtni slučaj i dr.).

Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od 5 godina. Svi putnici pre ukrcavanja na let dužni su da pruže odgovarajuće informacije o putovanju, kontakt podatke, kao i plan samoizolacije u trajanju od 14 dana nakon ulaska u zemlju preko „Arrive CAN“ aplikacije.

U slučaju da je državljanin Srbije, kome je dozvoljen ulazak u Kanadu, u potpunosti vakcinisan jednom od zvanično odobrenih vakcina u Kanadi (Fajzer, Astrazeneka, Moderna i Džonson&Džonson), s tim da je poslednju dozu primio najkasnije 14 dana pre ulaska u Kanadu, moći će da bude oslobođen obaveze samoizolacije od 14 dana, PCR testiranja i boravka u hotelu koji obezbeđuje Vlada, ukoliko nadležni pogranični organi prihvate njegov dokaz o vakcinaciji.

Tranzit je dozvoljen uz poštovanje viznog režima bez izlaska iz tranzitnog prostora.

KIPAR

Državljani Srbije mogu da uđu u Kipar, a od 1. jula 2021. godine Srbija se nalazi u narandžastoj kategoriji. Za lica koja nisu su vakcinisana, potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

Lica koja imaju regulisan boravak na Kipru mogu se ukrcati na let bez negativnog testa, ali su dužni da se testiraju odmah po dolasku na Kipar, a da vreme do dobijanja rezultata provedu u samoizolaciji. Putnici koji poseduju sertifikat o vakcinisanju nisu u obavezi da se testiraju.

Priznaju se vakcine Pfizer-Biotech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik i Sinofarm. Jedino ograničenje za vakcinisane sa Johnson & Johnson mora da prođe minimum 14 dana od primanja druge doze.  Svi putnici su u obavezi da elektronski popune propusnicu (CyprusFlightPass) 48-24 sata pre leta na https://www.cyprusflightpass.gov.cy

MAĐARSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.

Napomena:

Jedino građani koji u Mađarsku ulaze iz pravca Ukrajine podležu i dalje merama epidemiološke kontrole za sprečavanje pandemije.

Građanima koji sleću na aerodrom u Budimpešti meri se temperatura, ali ne moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji ili negativan PCR test.

Na snazi je obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru.

Za ulazak u sportsko-rekreativne centre, muzeje, zatvorene delove restorana i dr. potrebna je potvrda o vakcinaciji.

NEMAČKA

Državljani Srbije mogu da putuju u Nemačku bez ograničenja, ukoliko se putuje kopnenim putem. To važi za putovanja i u turističke svrhe, kao i posete članovima porodice.

Ukoliko se putuje avionom, svi putnici koji su prethodnih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, a stariji su od šest godina, dužni su da aviokompaniji pre poletanja stave na uvid: negativan test na prisustvo virusa COVID 19 (antigenski ili PCR), potvrdu o revakcinaciji ili potvrdu o preležanoj bolesti.

Tranzit kroz Nemačku je moguć ukoliko lice ima pravo ulaska u zemlju odredišta.

Više o uslovima ulaska u Nemačku se može naći u sledećem linku: https://belgrad.diplo.de/rs-sr/service/visa-einreise/corona-einreiseinf

Kakvi su trenutno uslovi država za ulazak građana Srbije? 4
Foto: EPA-EFE/HAYOUNG JEON

NORVEŠKA

Državljani Srbije ne mogu ući u Norvešku osim lica koja imaju regulisan boravak ili ako postoje posebni razlozi kao što su: potreba za posebnom negom osobe koja je u Norveškoj ili drugi razlozi u cilju dobrobiti lica koje se nalazi u Norveškoj; ako se ostvaruje dogovoreni ili formalizovani kontakt roditelj-dete ili kada dete ima podeljeno prebivalište; ako su bliski srodnici osoba sa prebivalištem u Norveškoj; ako je lice u aerodromskom tranzitu; ako lice obavlja komercijalni prevoz robe ili putnika ili radi u sektoru kritično važnih društvenih funkcija.

Pored prethodno navedenih kategorija putnika, državljanima Republike Srbije koji su u srodstvu/vezi sa državljanima Norveške ili licima koja u Norveškoj imaju regulisan boravak, omogućen je ulazak u Norvešku. Reč je o sledećim grupama:

 1. Odrasla deca/usvojena deca i roditelji/usvojitelji odrasle dece
 2. Lica u rodbinskom odnosu na relaciji unuci-bake i dede, uključujući i usvojiteljski odnos
 3. Emotivni partneri stariji od 18 godina i njihova maloletna deca. Neophodno je da emotivni odnos traje duže od devet meseci i da je postojao prethodni lični susret partnera. Zahtev za dozvolu ulaska emotivnog partnera neophodno je uputiti naldežnom norveškom Direktoratu za imigraciju (UDI). Postupak prijave je automatizovan i besplatan, a na odbijene zahteve podnosilac nema pravo žalbe.

Za sva lica koja mogu da uđu u Norvešku obavezan je negativan PCR ili brzi antigenski test, ne stariji 24 sata i elektronska registracija u roku kraćem od 72 sata pre dolaska – https://reg.entrynorway.no/. Po ulasku u Norvešku obavezan je novi brzi test, kao i desetodnevni karantin.

Norveška, pored sopstvenih, uvažava potvrde o vakcinaciji i preležanoj bolesti: Danske, Švedske i digitalne EU COVID-19 sertifikate.

Dodatne informacije se mogu naći:
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-gener…
https://www.regjeringen.no/contentassets/48bf71bca8fe45888e83807f6d1f90…

RUSKA FEDERACIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Rusku Federaciju. Ulazak u Rusku Federaciju omogućen je svim stranim državljanima i licima bez državljanstva bez PCR testa ukoliko:

 1. Poseduju dokaz o regulisanom boravku u Ruskoj Federaciji (važeću vizu, dozvolu za privremeni boravak – RVP ili dozvolu za stalni boravak – VNŽ)
 2. Imaju sertifikat o vakcinaciji i QR kod, koji su  izdati od strane nadležne medicinske ustanove Ruske Federacije (što je neophodno označiti u delu o PCR testu u anketi koji popunjavaju stranci prilikom ulaska u Rusiju).

Za ostale strane državljane ostaje na snazi odluka o obaveznom posedovanju negativnog PCR testa, ne starijem od 72 sata od datuma uzimanja brisa.

Ukoliko dolaze vazdušnim putem, državljani Srbije to mogu učiniti isključivo direktnim letovima iz Beograda i iz zemalja sa kojima je Ruska Federacija obnovila direktne letove, pod uslovom da imaju regulisan boravak u toj zemlji – važeća viza, privremeni ili stalni boravak (osim za nosioce diplomatskih i službenih pasoša R. Srbije).

Zemlje sa kojim je Rusija obnovila letove su: 1.Austrija 2. Azerbejdžan 3. Belgija 4. Bugarska 5. Velika Britanija 6. Venecuela 7. Vijetnam 8. Grčka 9. Egipat 10. Etiopija 11. Indija 12. Irska 13. Island 14. Italija 15. Japan 16. Jermenija 17. Jordan 18. Kazahstan 19. Katar  20. Kipar 21. Kirgizija 22. Republika Koreja 23. Kuba 24. Liban 25. Luksemburg 26. Mađarska 27. Maldivi  28. Malta 29. Maroko 30. Mauricijus 31. Meksiko 32. Nemačka 33. Portugalija 34. Saudijska Arabija 35. Severna Makedonija 36.SAD 37. Sejšeli 38. Singapur 39. Sirija 40. Tadžikistan 41. Turska 42. Ujedinjeni Arapski Emirati 43. Uzbekistan 44. Finska 45. Hrvatska 46. Švajcarska 47. Šri Lanka.

Izlazak iz Rusije je moguć preko ovih zemalja (u tranzitu), ukoliko im to omoguće aviokompanije kojima se prevoze.

Kopnene granice sa Rusijom su zatvorene, osim za lica kojima je ruski krizni štab odobrio ulazak kopnenim putem.

SAD

Državljani Srbije mogu da uđu u SAD. Međutim, u SAD ne mogu da uđu ona lica koja su tokom prethodnih 14 dana boravili u NR Kini (osim Hong Konga i Makao), Iranu, 26 zemalja Šengen zone, V. Britaniji i Brazilu. Pod boravkom se smatra i tranzitiranje kroz međunarodnu zonu.

Obavezan je negativan PCR ili NAAT test, ne stariji od tri dana ili za one koji su preležali bolest pozitivan test, ne stariji od tri meseca, uz lekarsku potvrdu kojom se tvrdi da je lice bezbedno za putovanje. Test je obavezan i za decu počev od dve godine. Kontrolu posedovanja testa vrši avio prevoznik.

Takođe, preporučuje se da se test uradi i u SAD, između trećeg i petog dana po dolasku, kao i da se bude sedam dana u samoizolaciji. Ukoliko dođe do odlaganja leta, iz bilo kojih razloga, putnici će morati da rade novi test ukoliko se ne uklapaju u traženi rok od tri dana pre putovanja.

Dodatne informacije se mogu naći na sledećem linku: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html

SEVERNA MAKEDONIJA

U skladu sa odlukom Vlade, od 12. oktobra državljani Srbije mogu da uđu u Severnu Makedoniju bez posedovanja negativnog PCR testa. Istovremeno, u saopštenju Vlade Severne Makedonije se apeluje da se putovanja svedu na minimum i isključivo za neodložne potrebe.

Kakvi su trenutno uslovi država za ulazak građana Srbije? 5
Foto: Dejana Majstorović

SLOVENIJA

Državljani Srbije mogu da uđu u Sloveniju uz posedovanje PCR testa ne starijeg od 72 sata, brzog antigenskog testa (HAGT) ne starijeg od 48 sati, lica koja prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu starijem od 10 dana, ali ne starijem od šest meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali COVID-19, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci ili ukoliko prilože zeleni karton o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje sedam dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan.

Za tranzit kroz Sloveniju neophodno je posedovati dokaz o ulasku u zemlju odredišta i može trajati maksimalno 12 sati.

Dodatne informacije na linku https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossi…

TUNIS

Državljani Srbije mogu da uđu u Tunis, negativan PCR test neće više biti potreban putnicima koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

1. Putnici koji su primili dve doze vakcine (potvrda sa QR kodom).

2. Putnici koji su preležali COVID 19 (koji su bili zaraženi virusom najmanje 6 nedelja pre ukrcavanja), pod uslovom da pokažu lekarsko uverenje izdato od strane nadležnih organa.

Ostali putnici, stariji od 12 godina, obavezno moraju imati negativan PCR test (sa QR Kodom), koji nije stariji od 72 sata u trenutku ukrcavanja.

Osobe koje nemaju regulisan boravak u Tunisu, a koje nisu vakcinisane i nisu preležale COVID 19, u obavezi su da provedu 7 dana u samoizolaciji u hotelu (moraju imati potvrdu o rezervisanom hotelskom karantinu).

Na aerodromima će se vršiti nasumični brzi testovi. Svaki pozitivan slučaj biće smešten u izolaciju u za to namenjenom centru.

Svi putnici moraju obavezno popuniti formular za ulazak u Tunis koji je dostupan na sledećem linku: https://app.e7mi.tn/language.

Putnicima se savetuje da imaju sačuvan ili odštampan primerak kod sebe prilikom pasoške kontrole radi što kraćeg zadržavanja.

TURSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Tursku. Ukoliko se ne ulazi iz Avganistana, Bangladeša, Brazila, Južne Afrike, Nepala, Pakistana, Šri Lanke, Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura, u Tursku se može ući sa potvrdom o potpunoj vakcinaciji izdatoj od strane nadležnog organa, s tim da je druga doza dobijena najmanje pre 14 dana pre dolaska u Tursku, i/ili sa potvrdom od nadležnih organa da je u poslednjih šest meseci preležan COVID-19.

Ukoliko lice ne poseduje jedan od prethodna dva navedena dokumenta neophodno je posedovati negativan PCR test,  urađen u poslednjih 72 sata pre ulaska u Tursku ili negativan rezultat brzog antigenskog testa uređen 48 sati pre ulaska u zemlju. Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.

Lica koja dolaze ili su se u poslednjih 14 dana od ulaska u Tursku nalazila u Avganistanu, Bangladešu, Brazilu, Južnoj Africi, Nepalu, Pakistanu i Šri Lanki moraju da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i određuje im se mera obaveznog 14-og karantina.

Lica koja dolaze iz Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura u obavezi su da poseduju negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata.

Na svim graničnim prelazima se vrše nasumična PCR testiranja.

U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ .

Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

Kakvi su trenutno uslovi država za ulazak građana Srbije? 6
Foto: Pixabay/1963kafkas

UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI

Državljani Srbije mogu da uđu u UAE. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Republika Srbija i UAE imaju potpisan Sporazum o međusobnom priznavanju vakcina, te svi građani R. Srbije koji su vakcinisani i imaju sertifikat o vakcinaciji, uz negativan PCR test su oslobođeni karantina.

Za ulazak u Dubai, državljani Srbije imaju mogućnost da se testiraju u Srbiji (test ne stariji od 48 sati) ili po sletanju na Dubai aerodrom. Nalaz testa sa aerodroma se dobija u roku od jednog do dva dana na mobilni telefon i obavezna je samoizolacija do dobijanja rezultata.

Za ulazak u Abu Dabi je neophodan negativan PCR test i po sletanju na aerodrom radi se još jedan test. Putnici iz zemalja koje su na “zelenoj listi“ i imaju negativan test  nemaju obavezu karantina. Za putnike iz ostalih zemalja je obavezan karantin u trajanju od 10 dana i nošenje GPS narukvice.

Za one koji ostaju u Abu Dabiju duže od 6 dana neprekidno, obavezan je PCR test šestog dana i još jedan dvanaestog dana. Lista zemalja na zelenoj listi se može naći u sledećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries

Za sve koji dolaze u UAE obavezno je da se instalira Al Hosn aplikacija.

U Abu Dabiju, samo uz zeleni status Al Hosn aplikacije moguće je ući u hotel, restoran, supermarket i sva ostala javna mesta. Turisti koji slete na Abu Dabi aerodrom dobijaju poseban unificiran broj (UID) koji im je potreban za instaliranje Al Hosn aplikacije.

Savetujemo da se aplikacija instalira odmah po sletanju na aerodrom i da se provere svi podaci, jer se dešavaju greške u aplikaciji koje je kasnije teže otkloniti.

Za dobijanje zelenog statusa potreban je PCR test i to po kategorijama:

1. Vakcinisani (poslednja doza vakcine primljena i od tada je prošlo 28 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 30 dana

2. Vakcinisani (poslednja doza vakcine primljena ali je prošlo manje od 28 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 14 dana

3. Vakcinisani (primljena prva doza vakcine i čekaju primanje druge doze) – negativan PCR test omogućava zeleni status 7 dana

4. Vakcinisani (primljena prva doza vakcine, ali sa drugom dozom kasne više od 42 dana) – negativan PCR test omogućava zeleni status 3 dana

5. Izuzeti od vakcinacije po propisima Abu Dabi sekretarijata za zdravstvo – negativan PCR test omogućava zeleni status 7 dana

6. Nevakcinisani – negativan PCR test omogućava zeleni status 3 dana

Od 21. juna 2021. najavljene su iste mere i za Dubai.

Specifičnost UAE je da između emirata Abu Dabi i Dubai postoji kontrolni punkt koji se ne može preći bez negativnog nalaza PCR ili DPI testa. Takođe, svi nerezidenti i rezidenti UAE, koji preko Dubai aerodroma dođu u UAE i nastave kopnom ka Abu Dabiju, na punktu će dobiti narukvicu kojom se prati obavezna samoizolacija u trajanju od 10 dana (ne važi za građane RS koji imaju sertifikat o vakcinaciji).

Više informacija o režimu ulaska u Abu Dabi se može naći u sledećem linku: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel

FRANCUSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Francusku.

Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju (https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestatio…).

Za lica koja su vakcinisana nekom od sledećih vakcina: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson, moraju da prilože dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo dve nedelje od revakcine za Pfizer, Moderna, AstraZeneca, odnosno ćetiri nedelje od jedne doze vakcine Johnson&Johnson (odnosno da je prošlo dve nedelje nakon vakcine kod osoba koje su preležale COVID-19).

Za lica koja nisu vakcinisana, ili su vakcinisani vakcinama Sinopharm ili Sputnik moraju da prilože negativan PCR ili antigenski test, ne stariji od 72 sata.

HRVATSKA

Državljani Republike Srbije i ostali putnici (nezavisno od državljanstva) koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku bez potrebe dokazivanja posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska:

 • predočenje negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sata)
 • predočenje potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 210 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za vakcine: Fajzer, Moderna, AstraZeneka, Gamaleja (Sputnjik V), Sinofarm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza);
 • predočenje potvrde o preboljenom virusu Covid-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar šest meseci od početka bolesti Covid-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 210 dana;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa Covid-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 210 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti Covid-19, izdane od strane doktora.

Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navedene uslove.

Kakvi su trenutno uslovi država za ulazak građana Srbije? 7
Rovinj, Foto: Bojan Cvejić

CRNA GORA

Državljani Srbije, kao i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Srbiji ili su u periodu od najmanje 15 dana pre ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili, mogu da ulaze u Crnu Goru bez posedovanja testa na koronavirus i bez dokaza o vakcinaciji.

Neophodno je poštovanje zdravstvenih mera u skladu sa zdravstvenim upozorenjem koje se može naći u sledećem linku: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1611733799-obavjestenje-zdravstveno-upozorenje-ijzcg-25012021.pdf

Detalji u vezi sa ulaskom stranih državljana u Crnu Goru se mogu naći u sledećem linku: https://www.covidodgovor.me/me/putovanja

ŠVAJCARSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Švajcarsku.

Ukoliko u Švajcarsku dolaze avionom, potrebno je da popune formular za ulazak sa sajta https://swissplf.admin.ch/home, kao i da ispunjavaju jedan od sledeća tri uslova:

 1. da su preboleli korona virus i o tome poseduju potvrdu (11. dan od dana izdavanja pozitivnog PCR-testa mora biti u poslednjih šest meseci);
 2. da su vakcinisani (obe doze) nekom od sledećih vakcina: „Pfizer/BioNTech“, „Moderna“, „Johnson&Johnson“, „AstraZeneca“, „Sinopharm“ i o tome poseduju potvrdu;
 3. da poseduju negativan PCR-test ili negativan antigen brzi test.

Ukoliko u Švajcarsku dolaze autobusom ili vozom, moraju popuniti formular za ulazak „Entry form“ sa sajta https://swissplf.admin.ch/home (ali samo ako ne poseduju potvrdu o preležanom korona virusu u prethodnih šest meseci ili potpunoj vakcinaciji nekom od pobrojanih vakcina).

Ukoliko u Švajcarsku dolaze automobilom, nema posebnih COVID-19 uslova za ulazak.

ŠVEDSKA

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Kraljevinu Švedsku, uz posedovanje potvrde o negativnom rezultatu testa na COVID 19, koja nije starija od 48 sati od vremena uzimanja uzorka. Tipovi testova koji se priznaju su: Antigen test, PCR test, LAMP test i TMA test.

Lica do 18 godina starosti nisu u obavezi da imaju test na COVID 19.

ŠPANIJA

Državljani Republike Srbije koji putuju direktnim letom mogu da uđu u Španiju samo sa QR kodom, koji mogu dobiti putem sledećeg linka www.spth.gob.es.

Ukoliko putnici nemaju direktan let za Španiju i tranzitiraju kroz treću zemlju, obavezno je da provere uslove tranzitiranja kroz tu zemlju.

Informacije o ostalim zemljama na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Komentari

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

2 reagovanja na “Kakvi su trenutno uslovi država za ulazak građana Srbije?”

 1. Ako sam dobro razumeo da bi otišao do Beča a primio sam Sputnjik V mora ipak da se testiram?

 2. Dobra dan , Ako putujem iz Svedske sa Svedskim pasosom,imam Potvrdu obe vakcine ,dali treba još nešto, hvala Vam u napred
  Anka Napijalo

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.