Predstavljajući izveštaj o radu Apelacionog suda, Milenković je ocenio da on daje značajan doprinos vraćanju poverenja građana u rad suda.

„U 2018. ušli smo sa 7.139 predmeta u svim materijama“, precizirao je Milenković na konferenciji u sedištu Apelacionog suda u Beogradu.

Portparolka Apelacionog suda u Beogradu Mirjana Piljić je najavila da će Apelacioni sud primiti još četiri sudije i da očekuje da se tako smanji opterećenost sudskog odeljenja za radne sporove.

Piljić je dodala da odeljenje za radne sporove konstantno ima najveći priliv predmeta i da se zaposleni najviše žale na uskraćivanje prava za koja smatraju da im po zakonu pripadaju.