Foto: FoNet/Aleksandar Levajković

Aneks se primenjuje na zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Sporazumom o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, potpisanim 21. marta 2018. godine, produženo je njegovo važenje na još godinu dana, a potpisivanjem današnjeg Aneksa preciziraju se pojedine odredbe u pogledu prava i obaveza zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, piše u saopštenju.

Ružić je rekao da Ministarstvo radi na izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i novom Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, čije odredbe u značajnoj meri utiču na sadržinu ovog Posebnog kolektivnog ugovora.

„Naš dogovor sa sindikatima je da započnemo pregovore za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe do početka poslednjeg kvartala 2018. godine“, rekao je on.

Ružić je izrazio zadovoljstvo saradnjom koju Ministarstvo ostvaruje u socijalnom dijalogu sa reprezentativnim sindikatima zaposlenih u organima uprave i naglasio da je 2018. ključna za pregovore sa sindikatima svih zaposlenih u javnoj upravi.

Prema njegovim rečima, očekuje se ne samo rad na posebnim kolektivnim ugovorima, već i na utvrđivanju kriterijuma za vrednovanje rada i učinka koje zahtevaju novi propisi i reforma sistema, dodaje se u saopštenju.