Završen dokazni postupak protiv Plavanjca i Narančića 1Viši sud u Beogradu Foto: R. Marković

Završen je dokazni postupak, a na narednom glavnom pretresu, koji je zakazan za 25. oktobar ove godine, planirano je iznošenje završnih reči.

Inače, u optužnici protiv Plavanjca i Narančića navodi se da je Narančić, kao stražar u vojnom zatvoru u Osnovnoj školi „Petar Kočić“, opština Bosanska Krupa, u prvoj polovini avgusta 1992. dozvolio ulazak u zatvor Joji Plavanjcu, pripadniku Vojske Republike Srpske i na taj način mu pomogao da ubije 11 civila bošnjačke nacionalnosti. Joja Plavanjac tvrdi da je sva ubistva za koja se tereti u stvari izvršio njegov pokojni otac Lazo Plavanjac.

Na današnjem suđenju, svedočio je Momir Grubiša, koji je u vreme zločina bio komandir jednog voda vojne policije. Izjavio je da je njegov vod došao dva ili tri dana nakon ubistava u vojni zatvor u OŠ „Petar Kočić“, te da je kasnije čuo da je ubistva izvršio Joja Plavanjac. Iako u iskazu iz 2012. Grubiša nije spominjao da je sa Jojojm Plavanjcem bio njegov otac Lazo Plavanjac kada su ubistva izvršena, na današnjem glavnom pretresu je naglasio da je Lazo Plavanjac jeste bio sa svojim sinom u vreme kritičnog događaja.