Foto: Logo

Sudija Vesna Martinović potvrdila je u presudi navode u kojima stoji da je Škoro premešten na mesto pomoćnika odgovornog urednika lista ’Sport’ zbog potrebe procesa i organizacije rada, ali da „u samoj ponudi nisu navedeni konkretni razlozi“ za premeštaj.

„Sud je našao da je osporeni aneks nezakonit jer je Kompanija Novosti bila dužna da konkretizuje razloge za premeštaj“, navedeno je u presudi.

Pošto Škoro nakon premeštaja na mesto pomoćnika odgovornog urednika lista ’Sport’ nije obavljao te poslove jer nije imao pristup informacijama potrebnim za rad, a i u vreme premeštaja postojalo je saznanje da će taj list biti prodat, sud je zaključio da nije bilo osnova za premeštaj.

„Ova presuda predstavlja satisfakciju pre svega za mene, ali i brojne ljude iz medija koji su na slični način bili degradirani i kojima su bila ugrožena radna, a preko radnih i sva druga prava“, izjavio je Škoro za UNS.

U tužbi je navedeno da Škorov premeštaj nije bio motivisan razlozima iz domena radno-pravnih odnosa i da predstavlja kaznu za njegovo gostovanje u Jutarnjem programu RTS-a na dan inaugurisanja Vlade 27. 4. 2014. godine, kada je kritikovao izbor ministara.