Srbija i KiM, danas i sutra 1Foto: Miroslav Dragojević

Pri kraju ovog vrelog i vetrovitog leta, uporedo sa ključnim političkim i ekonomskim evropskim i svetskim tokovima, došlo je – izgleda – vreme za pronalaženje nekog iole realnog, definitivnog i održivog rešenja, kako u odnosima Srbije i KIM, tako i u samoj Srbiji. „…Sad kad je stvarnost počela na razočaravajući način da liči na samu sebe“ (Jens Kristijan Grendal, Luka).

Stoga, evo jednog mogućeg, relativno uravnoteženog scenarija koji podrazumeva višestrano dobru volju, odlučnost ali i strpljenje, pa i odmerena popuštanja. Uz viziju stabilnosti i napretka.

Tako, najpre bi valjalo sastaviti i što pre zacementirati trojni – EU, Srbija, KiM – strogo obavezujući pravno-politički sporazum, uz posredovanje Amerike i Rusije. S precizno propisanim sankcijama za njegovo kršenje. Taj i takav dokument predviđao bi – pored drugog – i sledeće sukcesivne brze korake:

– Da preko reda, maltene odmah nakon kosovskih izbora, Evropska Unija USLOVNO primi u članstvo Srbiju sa KiM, odnosno i Srbiju i Kosovo u istom cugu. S trogodišnjim periodom provere opravdanosti takve odluke, s gledišta ostvarenja utvrđenih zadataka i ciljeva. I s mogućnošću njenog povlačenja ili konačnog potvrđivanja po protoku postavljenog roka.

– Paralelna neodložna ustavna rekonstrukcija Srbije, naročito na planu teritorijalnog određenja i ustrojstva, izbornog sistema, uređenja vlasti i osnovnih sloboda i prava, osobito njihove sudske zaštite… NJoj bi nužno prethodili hitni izbori za Ustavotvornu skupštinu.

– Dalji neizbežni uslov bio bi – na podlozi kako odgovarajućih međunarodnih sporazuma, tako i novousvojene ovdašnje Konstitucije – sledstveno razgraničenje Srbije i KiM, uz ukidanje i prestanak svih međusobnih ograničenja i ataka. Pri čemu bi Severno Kosovo dobilo status posebne autonomne oblasti.

– Celovita i duboka reforma izbornog zakonodavstva u Srbiji po najboljim evropskim standardima, a u skladu sa novim Ustavom – praćena sprovođenjem izbornog procesa na svim nivoima uz ravnopravno medijsko tretiranje aktera, a pod objektivnim unutrašnjim i spoljnim nadzorom i verifikacijom.

– Dosledno i potpuno sprovođenje ustavno proklamovane vladavine prava i izgradnja suštinski demokratskih institucija – i u Srbiji i na KiM, uz neselektivno i nepristrasno sudsko procesuiranje i kažnjavanje dokazanih ratnih zločina, korupcije i drugih vidova kriminala.

– Višeslojne ekonomske mere usmerene pre svega ka evropeizaciji i konsolidaciji finansijskog sektora i investicionom oživljavanju privrede.

– Osetna i dugoročna izdašna ekonomska pomoć i podrška Amerike i Evropske Unije tom regionu Balkana, „otvorena vrata“ prema finansijskim i političkim međunarodnim fondovima i organizacijama.

Autor je profesor Pravnog fakulteta u Beogradu

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.