Foto: Medija centar

To za Danas kaže Marko Davinić, profesor Pravnog fakulteta i predsednik Odbora za statutarna pitanja UB, povodom izjave rektorke Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović da je „jedino Univerzitet formalno-pravno legitiman“ za podnošenje pomenute žalbe.

– Član šest Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova je prilično jasan. U njemu je propisano da samo lice protiv kojeg je izrečena mera i podnosilac zahteva mogu podneti žalbu Odboru za profesionalnu etiku. S obzirom da je rektor Beogradskog univerziteta (u to vreme Vladimir Bumbaširević) inicirao postupak pred FON-om, jasno je da jedino Univerzitet može da podnese žalbu Odboru za profesionalnu etiku. Imajući u vidu da je Statutom UB predviđeno da je rektor rukovodilac i organ poslovođenja Univerziteta koji, između ostalog, zastupa i predstavlja Univerzitet, jasno je da žalbu može da podnese samo rektor – odgovara profesor Davinić na pitanje Danasa koje telo se smatra nadležnim da reaguje u ime Univerziteta u Beogradu ukoliko bude doneta odluka o podnošenju žalbe.

Za sutra je planirana sednica Senata Univerziteta u Beogradu, na kojoj bi trebalo da bude reči o ovoj temi. Nezvanično nam je rečeno da rektorka planira da podnese žalbu Odboru za profesionalnu etiku kako bi se otklonile sve nedoumice u vezi sa osporenim doktoratom ministra finansija.

Naš izvor podseća da je preko 300 nastavnika i naučnika krajem februara prošle godine uputilo Univerzitetu u Beogradu mišljenje da je pomenuta doktorska disertacija plagijat i zatražilo da se kandidatu Siniši Malom ne dodeli titula doktora nauka i da se ne izvrši njegova promocija u Rektoratu UB. Odgovor Univerziteta do danas nisu dobili.

I sama rektorka je u intervjuu našem listu rekla da će se o mišljenju dela zaposlenih na Univerzitetu „još diskutovati“.

Stav

Na pitanje kako kao pravnik tumači Kodeks profesionalne etike UB o tome šta se smatra plagijatom, da li je dozvoljen ijedan procenat preuzimanja tuđeg teksta bez navođenja izvora, te da li je za njega lično doktorat sa sedam odsto prepisanog teksta plagijat, profesor Marko Davinić odgovara:

– Kao predsednik Odbora za statutarna pitanja ne mogu da vam odgovorim na ta pitanja, s obzirom da je postupak u toku i da postoji mogućnost iniciranja drugostepenog postupka pred Odborom za profesionalnu etiku. Svoj lični i profesionalni stav, ovim povodom, izrazio sam potpisivanjem dopisa „Mišljenje o disertaciji kandidata Siniše Malog“, koji je prošle godine potpisalo preko 300 univerzitetskih profesora – ističe naš sagovornik.

Povezani tekstovi