Foto: FoNet

Reč je o dokumentu koji priprema Vlada Srbije, a koordinira Ministarstvo finansija i dokument koji shodno metodologiji Evropske komisije i Evropske unije u naredne tri godine definiše program ekonomskih i strukturnih reformi, koje će Vlada Srbije preduzeti“, rekao je ministar Mali.

On ističe da je uspostavljen dobar dijalog, a da je ovaj sastanak i njegova želja da se komunikacija nastavi na pravi način.

Besmisleno bi bilo da kao Vlada pripremamo Program Ekonomskih i strukturnih reformi, a da u tome ne učestvuje Socijalnoekonomski savet, poslodavci i sindikati. Nastavljamo disuksiju sa privrednicima, a u januaru bi trebalo da predstavimo ovaj program i organizacijama socijalnih udruženja, kao i nevladinim organizacijama, koje takođe treba da budu uključene, jer je reč o ključnom dokumentu koji će sprovoditi Vlada u naredne tri godine“, rekao je Mali.

Program ekonomskih reformi, navodi ministar, sublimira makroekonomske performanse i usmerenja koja ćemo pratiti narednih par godina, a sa druge strane i čitav set strukturnih reformi koje treba da se sprovedu.

Mi smo treću godinu zaredom u suficitu u budžetu, a ove godine 0,6 odsto BDP biće suficit budžeta Srbije. Sledeće godine planiramo samo deficit od 0,5 odsto, dalje smanjenje učešća javnog duga u BDPu, visoke javne investicije. Uveli smo niz poreskih olakšica, poreskih inicijativa i podsticaja da bi nam ekonomija bila još konkurentnija i atraktivnija“, rekao je Mali.

Kada je reč o strukturnim reformama, koje su takođe deo Programa ekonomskih reformi (ERP), on je u skladu sa smernicama Evropske komisije i sadrži osam glavnih oblasti.

Reč je o reformi tržišta energije i transporta, sektorskom razvoju, poslovnom ambijentu i borbi protiv sive ekonomije. Tu su još predviđene i reforme kada je reč o istraživanju, razvoju, inovacijama i digitalnoj ekonomiji. Takođe, radiće se i na trgovinskim reformama, obrazovanju i veštinama, zapošljavanju i tržištu rada, kao i socijalnoj zaštiti i uključivanju.

Već po temama možete shvatiti zašto je ovaj sastanak značajan, posebno poslednje tri oblasti. Treba da nastavimo sa uključenjem socijalnoekonomskih aktera i svih ostalih da bismo dokument sačinili valjano“, rekao je Mali.

Ministar je precizirao da se u okviru prve oblasti koju je naveotržišta energetike i transporta nalaze četiri važne reforme: razvoj energetskog tržišta i infrastrukture, unapređenja energetske efikasnosti, usluga u transportu kao i razvoj železnice.

U drugom po redu sektorskom razvoju, reč je o planiranom razvoju industrije, koji nužno vodi boljoj konkurentosti.

Kada je reč o toj oblasti predlažemo čitav set mera koje treba da nas podstaknu da budemo još atraktivniji. Važno je pomenuti i rasterećenje plata, kao i ostale poreske podsticaje, odnosno mere koje podstiču privredu“, rekao je Mali.

On je naveo da sve to vodi ka sledećoj važnoj oblasti u ERPu, odnosno unapređenju poslovnog ambijenta Srbije i borbi protiv sive ekonomije. „Neophodno je istaći da smo kao novu temu uveli i reformu Poreske uprave. Preduzimaju se i konkretni koraci kada je reč o toj reformi“, naveo je Mali.

Ministar je istakao da se mislilo i o unapređenju upravljanja kapitalnih investicija.

Mi ćemo naredne godine već u prvom kvartalu imati usvojenu metodologiju ocene kapitalnih investicija koje radi Srbija, sa definisanim prioritetima, kako bi se znalo šta i kako se radi, koji su mehanizmi, dinamika, ali i kakva je kontrola“, kazao je Mali.

Takođe, razmišlja se i o poboljšanju pristupa finansijskim sredstvima za finansiranje javnih investicija, uspostavljanju održivog sistema finansiranja zaštite životne sredine, unapređenjem funkcionisanja Zelenog fonda.

Ministar je naveo i da se planira nastavak unapređenja korporativnog upravljanja u javnim preduzećima, pojednostavljenje postupaka za poslovanje preduzeća, delotvornosti inspekcijskog nadzora i geoprostornog sektora, kao podrška investicionom odlučivanju.

Važne su i trgovinske reforme, kaže Mali i navodi da se tu pre svega misli na unapređenje upravljanja prepreka u trgovini, što je posebno važno za poslodavce.

Govoreći o sindikatima, ministar je istakao da su za njih posebno važne poslednje tri oblasti iz ERPa, odnosno kvalifikacije orijentisane ka potrebama tržišta rada, pre svega navodeći dualno obrazovanje kao model, ali i ostale aktivnosti po tom pitanju. Takođe, ministar kaže da posebnu pažnju treba posvetiti povećanju mogućnosti zapošljavanja teže upošljivih osoba.

Pre svega treba razmišljati o socijalnoj zaštiti i unapređenju kvaliteta mera socijalne zaštite, pre svega misli se na izradu socijalnih karata da bi se uspostavili kriterijumi i merila pomoći onima kojima je pomoć i najpotrebnija“, rekao je Mali.

Ministar je izrazio očekivanje da će partneri Vlade Srbije iz Socijalnoekonomskog saveta svojim konstruktivnim predlozima i rešenjima doprineti izradi dokumenta, a nije isključeno i formiranje zajedničkih tela koja će se baviti merama koje će biti deo ERPa.

Planirano je da se ERP 2019-2021 od strane Vlade usvoji do kraja januara 2019. godine i do 31. januara dostavi Evropskoj komisiji.

Sednici u Skupštini AP Vojvodina pristustvovala je državna sekretarka Ministarstva finansija Jelena Tanasković, pomoćnica ministra za međunarodnu saradnju i evropske integradije Verica Ignjatović, kao i savetnik ministra finansija Vuk Delibašić.