Mihajlović: Bez produžetka roka za usaglašavanje naftnih kompanija sa Zakonom o plovidbi 1Foto: MGSI

Mihajlović je, navodi se u saopštenju, rekla da je Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, donetim 2010, kao i kasnijim izmenama ovog zakona, adekvatno uređena oblast transporta i pretovara naftnih derivata na rekama.

“Prilikom donošenja propisa vodilo se računa o tome da se ostavi dovoljno vremena naftnim kompanijama da usklade svoje poslovanje sa zakonom, a na njima je da ispoštuju svoje zakonske obaveze”, rekla je ona, i dodala da Ministarstvo ne razmatra mogućnost produžavanja roka za usaglašavanje naftnih kompanija sa ovim zakonom.

Udruženje naftnih kompanija Srbije je u cilju povećanja skladišnih kapaciteta za pretovar naftnih derivata, između ostalog, predložilo utvrđivanje novog lučkog područja na teritoriji Grada Beograda, što je mera koju je Ministarstvo već predvidelo u svojim planovima razvoja vodnog saobraćaja, pored planiranih ulaganja u povećanje kapaciteta luka na Dunavu i Savi, dodaje se u saopštenju.