Spec ne razmišljanju.

Ipak, začudilo me je pitanje voditeljke ozbiljne televizije upravo u vezi sa „spornom“ predstavom: zar publika ne odlazi u pozorište da se opusti? Pa… ljudi odlaze na erotsku masažu da se opuste, ne u pozorište. Ako se u pozorištu opuste, možda nešto nije u redu ili s njima ili s predstavom.

U okviru Bitef polifonije bila je prikazana predstava „Zidanje Skadra“. Za one koji su zaboravili epsko štivo za 5. razred: da bi se sazidao Skadar, supruga jednog od braće morala je da bude zazidana u zidove – naredila vila. Dvojica braće prekršila su obećanje da neće svojim ženama reći za uslov, a naivni Gojko bio je pošten pa je njegova ljuba stradala.

Dvoje glumaca u učionici osnovne škole učenicima koje su činili gledaoci postavilo je nekoliko pitanja: da li je Gojko mogao da spreči žrtvovanje, da li je žena građevinski materijal, koliku kaznu zaslužuje bilo ko od aktera događaja itd?

No relax predstava. Razgovor je bio živ i mogli smo da premašimo trajanje „Olimpa“ da nas nisu izbacili. Dakle, umetnost postavlja pitanja. Važna pitanja.

Čak i ako pretpostavimo da, kako nas uči mit, a na šta je jedna od učesnica diskusije ukazala, nečeg moramo da se lišimo da bismo ostvarili drugo više i bolje, da li imamo pravo da kao žrtvu koristimo tuđ život („slučajno“ ženski)? Makar dobit bila kolektivna. Rekla bih ne.

Ako nas je mit naučio da je OK iživljavanje moćnih, onda smo dobro naučili lekciju i napravili uzorno društvo.

Dalje, a s prethodnim u vezi.

Mislila sam da je priča o rodno osetljivom jeziku toliko puta potegnuta kao senzacija da joj je izbledeo sjaj. Greška. „Politika“ je ovoj temi dala tri strane. Nekoliko tekstova i par neduhovitih aforizama. Ipak, prvi put sam videla šta o ženskim oblicima za imenice koje označavaju zanimanja misli akademik Predrag Piper, autoritet čije ću mišljenje o ma kom jezičkom pitanju bespogovorno uvažiti. Osim o ovom. Glavni problem kojim bi trebalo da se bave žene, kaže on, jeste zahtev poslodavaca da odustanu od materinstva, a ne da li će dobiti svoje sufikse uz osnove. Niti koje učestvuju u gradnji konteksta su često vrlo suptilne, uvek to zaboravimo.

Savremeno zidanje Skadra.