Ovo je prvo gostovanje jedne institucije kulture iz Hrvatske u Narodnom muzeju Kraljevo i drugo gostovanje ove izložbe u Srbiji, nakon ovogodišnjeg gostovanja u Muzeja grada Beograda. Izložba je prvi put predstavljena javnosti decembra 2015. godine kada je otvorena u Arheološkom muzeju Zadra. Autor izložbe je Timka Alihodžić, viši kustos Antičkog odela Arheološkog muzeja u Zadru. Antički Jeder (Colonia Julia Jader), kakav je rimski naziv za Zadar, osnovan je 48. godine s.e. kao naselje rimskih građana, najverovatnije u vreme Julija Cezara.

Dugogodišnje istraživanje nekropola Jadera , iz perioda od I-IV veka, odnosno od vladavine Avgusta do Konstantina Velikog, donele su Arheološkom muzeju u Zadru bogat materijal i mogućnost rekonstrukcije života stanovnika antičkog grada.Izložba koja se otvara sutra u Narodnom muzeju Kraljeva priča priče o nekoliko zanimljivih ličnosti, čiji se životi donekle mogu rekonstruisati iz predmeta sa kojima su sahranjeni, pružajući ujedno i uvid u živopisne prizore jednog iščezlog grada. NJen poseban kvalitet je deo namenjen slepim i slabovidim osobama kojima je omogućeno da dodirom ostvare interakciju sa eksponatima.

Obraćajući se medijima, na današnjoj konferenciji za štampu, pored autorke izložbe Timke Alihodžić, muzejski savetnik u Narodnom muzeju Kraljeva Tatijana Mihajlović je podsetila na činjenicu da je veći deo teritorije današnje Srbije ušao u sastav Rimske imperije tokom I veka naše ere ,krajem vladavine imperatora Avgusta , kao Gornja Mezija a da je rimska vojska imala utvrđenja širom granice(limesa) i između svojih provincija. Predpostavlja se da je granica između dve provincije u okviru Rimskog carastva, Gornje Mezije i Dalmacije prateći tokove velikih reka bila u Čačku. Autohtoni narodi su, bez razlike, u svim Rimskim provincijama u to doba protokom vremena, u periodu ne dužem od pet decenija vladavine Rimljana, postajali u mnogo čemu slični pa i u običajima i obredima sprovođenim prilikom sahranjvanja.

Tako, eto i ova izložba na svoj ,osobeni, način aktuelizuje spoznaju o bliskosti naroda na ovim prostorima.

Tekst:Z.N

Foto:ZN