Foto: FoNet/MOD

Otvarajući izložbu, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Aleksandar Živković naglasio je da je Vojni muzej oduvek bio prepoznat kao važan segment u kulturi i sećanju nacije i da je imao ulogu da predstavi vojsku i njenu slobodarasku tradiciju u vekovnoj borbi za slobodu i nezavisnost.

Bogata istorija ovog kulturnog simbola našeg grada obavezuje nas da sa tradicijom vrednovanja, brige i očuvanja svega što Vojni muzej predstavlja nastavimo i u budućnosti, kako bi on i dalje bio savremena ustanova, rekao Živković.

Govoreći o istorijskom značaju muzeja na Kalemegdanu, načelnik Vojnog muzeja potpukovnik Gradimir Matić podsetio je da je reč o najstarijoj ustanovi kulture u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a da je izložba koja je danas otvorena, hronološki struktuirana po periodima.

Uvod u izložbu posvećen je dinastiji Obrenović, koja je osnovala Vojni muzej, i dinastiji Karađorđević, koja je otvorila prvu stalnu postavku, rekao je Matić i dodao da izložba ima šest tematskih celina.

Prvi put, u čast jubileja, izložena su praistorijska koplja, prsten iz 10. veka, ruske grudne značke, kozačke zastave, nošnje iz Bosne, dolma koja je pripadala učesniku hercegovačkog ustanka Arseniju Ivanovu Miskinu, engleski orden sv. Mihaila i Đorđa na lancu, ordenska zvezda vojvode Radomira Putnika, uniforma austrougarskog činovnika, kao i deo orginalnih fotografija.

Izložba je rezultat timskog rada kojim je koordinirala muzejski savetnik Anđelija Radović, a u koji su bili uključeni svi članovi kolektiva Vojnog muzeja.

Povodom Dana Vojnog muzeja i jubileja 140 godina postojanja, večeras će u Domu Garde na Točideru biti održana svečana akademija.