Gaga Rosić prevela je sa srpskog na grčki i sa grčkog na srpski jezik preko 60 romana, više dramskih dela, priređivala je izložbe, organizovala predavanja… Rođena je 1953. godine u Šapcu gde je završila gimnaziju. Svetsku književnost i postdiplomske studije završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu, a doktorsku tezu odbranila je u Atini gde je živela i radila od 1981. godine.

Na grčki je prevela, između ostalog, više dela Milorada Pavića, Vidosava Stevanovića, Davida Albaharija, Milisava Savića, Danila Kiša, Svetislava Basare, pesme Vaska Pope i Dušana Matića, šest pozorišnih komada Dušana Kovačevića. Sa grčkog na srpski prevela je dela niza savremenih grčkih romanopisaca i pesnika, a uradila je i nove prevode klasika – Sofoklovog „Cara Edipa“ i „Antigone“, Evripidovog „Oresta“ i „Bahantkinja“.

Za svoj rad na uspostavljanju kulturnih veza između Grčke i Srbija dobila je niz nagrada i priznanja, među kojima su povelja Ministarstva za kulturu Srbije za zasluge na podizanju kulturnih mostova između Srbije i Grčke 2004. i povelja izvrsnosti Olimpijske atinske opštine za odlikovanje radom u oblasti umetnosti i kulture 2005.