To je u Srbiji trend, jer domaći crtači, zbog ekonomske situacije na domaćem tržištu, ne mogu da budu adekvatno plaćeni za svoj rad, tako da se okreću inostranstvu. Danas više od 50 njih sa velikim uspehom crta za izdavače iz Francuske, Italije i SAD, rekao je Vesović. On, koji je i glavni urednik časopisa „Kiša“, je dodao da je taj časopis,  zahvaljujući orijentaciji ka autorima domaćeg stripa, afirmisao mnoge mlade crtače koji su pronašli angažman u inostranstvu.

Naša orijentacija na domaće autore imala je pozitivnu reakciju i vrlo brzo su se pojavili radovi veoma talentovanih crtača, koji pre pojavljivanja “Kiše” nisu imali gde da objave svoje radove, kazao je Vesović. On je podsetio da je časopis “Kiša” počeo da izlazi 2011. godine, s namerom da čitaocima na prostoru bivše Jugoslavije predstavi autore domaćeg stripa, jer u Srbiji nije bilo takvih časopisa.

“Kiša” je u međuvremnu stigla do desetog broja, koji se distribuira čitaocima u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji. Tako su preko njega naši autori izašli na regionalnu, ali i međunarodnu
scenu gde su veoma brzo zapaženi, rekao je Vesović.