O Elektrinom kompleksu 1

Roman „Zapričavanje. Zavaravanje. Zavirivanje“ Aleksandre Mihajlović, koji se nedavno pojavio u u izdanju IK „Evro Book“, bavi „Elektrinim kompleksom“. “Ovaj roman je mogao biti i izložen u galariji. Ili odsviran u modernom ili klasičnom aranžmanu, za klavir i orkestar. Roman „Zapričavanje. Zavaravanje.

Zavirivanje“ istovremeno je i štivo i slika. I zvuk i film. I pokret i misao. Samo nije tišina. Uprkos muku. Muku koji je Aleksandra Mihajlović, ispisujući romansiranu biografiju Tare, ostavljala između pasusa i poglavlja. Za uzdah”, zabeležila je, između ostalog, književnica Gordana Vlajić.

Aleksandra Mihajlović rođena je 1969. u Beogradu. Završila je Opštu i srpsku književnost sa srpskim jezikom na „Filološkom fakultetu“ u Beogradu, gde pohađa doktorske studije. Profesorka je srpske književnosti i jezika u gimnaziji „Uroš Predić“ u Pančevu. Bavi se proučavanjem srpske književnosti u kontekstu svetske književne baštine, slovenskom i grčkom mitologijom, kao i španskim jezikom i književnošću. Studije su joj objavljene u domaćim i stranim časopisima.

Posebno polje interesovanja joj je poezija, koju objavljuje u periodici, zastupljena je u mnogim savremenim zbornicima, a pesme su joj prevedene na makedonski jezik. Učesnica je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i skupova i književnih kolonija. Godine 2009. organizovala je koloniju posvećenu mladim šekspirolozima, a vodila je više turističkih i edukativnih programa u Evropi i u Americi.