Trećina muškaraca u svojim tridesetim živi sa roditeljima 1

Prema podacima istraživanja, najmanji procenat stanovnika Evropske unije koji između svoje 25. i 34. godine živi sa roditeljima zabeležen je u Danskoj (tri odsto), a prate je Finska (četiri odsto) i Švedska (šest odsto).

Sa druge strane, najveći procenat onih koji u navedenom uzrastu ostaju sa roditeljima zabeležen je u Hrvatskoj (59,7 odsto), Slovačkoj (57 odsto) i Grčkoj (56,3 odsto).

Kako se u istraživanju navodi, u proseku mladi započinju samostalan život sa 26 godina, ali ovaj broj znatno varira u zavisnosti od zemlje članice EU.

Mladi najranije odlaze iz roditeljske kuće u Švedskoj (18 godina), Danskoj (21 godina), Luksemburgu (20 godina) i Finskoj (22 godine).Trećina muškaraca u svojim tridesetim živi sa roditeljima 2

Među ovom grupom zemalja, visoko su kotirane i Nemačka, Estonija, Holandija, Francuska i Velika Britanija gde mladi počinju da žive samostalno do svoje 25. godine.

Na drugom kraju skale nalaze se Hrvatska, Slovačka i Grčka gde se odlazak od roditelja beleži tek sa 30 i 31 godinom.

Ovoj grupi zemlja pridružuju se i Malta (30 godina), Italija (31 godina), Bugarska, Španija i Grčka (29 godina).

U gotovo svim zemljama EU, žene ranije započinju samostalan život od muškaraca, osim u Švedskoj gde razlike među muškarcima (18.4,odsto) i ženama (18,5 odsto) gotovo da nema.

Najveće razlike među polovima zapažaju su u Rumuniji (25 godina za žene, 30 za muškarce) i Bugarskoj gde se žene sele sa 27 godina, a muškarci sa 31.