milos kovic

Osebujne gluposti 2

Osebujne gluposti

Pažljivo sam saslušao cviljenje i ječanje izlupanog i potrošenog Čedomira Antića, pod naslovom „Majku mi ne diraj“, objavljeno u Danasu 27. 09. 2018. Pokušavao sam da shvatim šta ga to tera da stalno, iznova dolazi po nove porcije uboja.

Vitez ili trgovac 4

Vitez ili trgovac

Ivan Čolović, stari megdandžija, naknadno se uključio u moju, kako on kaže, „polemiku“ sa Svetislavom Basarom (Danas Nedelja, 29. 04 – 02. 05, str. XII).

Napuštam Basarinu Farmu 5

Napuštam Basarinu Farmu

„Kovića zauvek stavljam ad acta i vraćam se na našu temu“ – napisa Svetislav Basara u svojoj kolumni od 11. aprila.“

Ranjena zver Basara 6

Ranjena zver Basara

Očekivao sam da će Svetislav Basara, posle mog odgovora, preći na vređanje. To je, uostalom, uobičajena procedura u klasičnom kafanskom dobacivanju. Zato sam i napisao da nemam nameru da učestvujem u takvoj vrsti razračunavanja i da zato napuštam lokal.