Sindikat sloga RTS i Sindikat novinara RTS: Krajnje vreme da se reaguje na sve gore međuljudske i profesionalne odnose u RTS-u 1Foto: Bojan Cvejić

Na zajedničkom sastanku dva sindikata zaključeno je da je krajnje vreme da se reaguje na sve gore međuljudske i profesionalne odnose u našoj kući. Situaciju dodatno komplikuju pogoršani tehnički i produkcioni uslovi za rad. U svakodnevnom radu susrećemo se sa mnogobrojnim problemima čije se posledice vide na ekranu, naveli su Sindikat sloga RTS i Sindikat novinara RTS u zajedničkom saopštenju.

Sindikati u saopštenju navode da je neophodno utvrditi ko daje legitimitet audio-vizuelnom identitetu RTS-a. Nedopustivo je pojavljivanje nespremnih ljudi na programima Javnog servisa. Oni postavljaju pitanje ko je odgovoran za odlazak iskusnih, prepoznatljivih profesionalaca.

Takođe navode i da je potrebno ponovno formiranje edukativnog centra RTS-a za obuku talentovanih kadrova, kao i reagovanje na sve veće nezadovoljstvo radnika koji se žale na mobing, nedostupnost i distanciranje neposrednih rukovodilaca.

Dodatno ističu da treba „da se hitno isplate tzv .,,KOVID pare“ zaposlenima koji su radili, i dalje rade, u uslovima pandemije. Takođe, pitamo: zašto se ne isplaćuje pun iznos za rad u takvim uslovima zagarantovan kolektivnim ugovorom?“

Potrebno je, prema saopštenju ova dva sintikata, uraditi sistematizaciju u skladu sa potrebama kuće i utvrditi transparentan i jasan sistem nagrađivanja, tzv. varijabilama i visinom koeficijenata.

Konačno, navode da je potrebno rešiti status honorarnih saradnika koji su u televiziji duže od 5 godina, a podneli su veliki teret rada u uslovima pandemije i utvrditi brojno stanje članstva u reprezentativnim sindikatima RTS-a.

S obzirom na sve veće angažovanje dopisničke mreže u svim programima ističu da treba hitno obnoviti tehničke i kadrovske kapacitete u našim dopisništvima i smatraju da je potreban hitan razgovor sa generalnim direktorom i predsednikom Upravnog odbora RTS-a.