Venecijanska komisija: Revidirani ustavni amandmani ispunjavaju većinu preporuka 1Foto:B. Cvejić

Venecijanska komisija je u novom mišljenju o revidiranom predlogu amandmana na Ustav Srbije navela je da je većina njenih prethodnih ključnih preporuka ispunjena, ali je istakla da je potrebno smanjiti rizike od politizacije Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva.

Komisija, telo stručnjaka za ustavno pravo Saveta Evrope, navela je da je potrebno hitno pripremiti zakonske izmene neophodne za punu implementaciju ustavnih amandmana.

U svom novom hitnom mišljenju pripremljenom na zahtev predsednika Narodne skupštine Srbije, Venecijanska komisija je analizirala predlog ustavnih amandmana izmenjen nakon njenog prethodnog mišljenja usvojenog u oktobru 2021. godine.

Komisija je pozdravila ispunjavanje većine njenih ključnih preporuka iz oktobarskog mišljenja, pre svega preporuka o sastavu Visokog saveta sudstva, saopštio je Savet Evrope.

U mišljenju Venecijanske komisije ističe se da preporuka koja se odnosi na mehanizam protiv deblokade za izbor članova Visokog saveta sudstva nije uvažena, a da je ona koja se odnosi na sastav Visokog saveta tužilaštva samo delimično primenjena.

„Iako rešenja predložena u revidiranom predlogu amandmana u vezi sa ove dve preporuke nisu u supronosti sa međunarodnim standardima kao takvima, Komisija želi da još jednom insistira na potrebi da se smanji rizik od politizacije dva Saveta“, navodi se u saopštenju.

Većina ostalih preporuka je ispoštovana, a što se tiče onih koje nisu, postoji prostor da se primene kroz zakonske izmene.

„Zaista, mada revidirani ustavni amandmani, ako budu usvojeni, imaju potencijal da donesu značajne pozitivne promene u srpskom pravosuđu, mnogo će zavisiti od njihove primene. Sadašnja ustavna reforma je neophodan i važan prvi korak u procesu, ali ne predstavlja završetak ovog procesa“, navela je Venecijanska komisija.

„Zakonske izmene neophodne za punu implementaciju ustavnih amandmana treba hitno pripremiti, kroz holističku reformu relevantnih sistemskih zakona“, istakla je Venecijanska komisija.

Komsija je naglasila i da novi Visoki savet sudstva i novi Visoki savet tužilaštva ne bi trebalo da budu formirani sve dok se ne usvoje relevantni sistemski zakoni koji utvrđuju neophodne uslove (ne)podobnosti kandidata za članove.

„Komisija ponavlja važnost inkluzivnih konsultacija sa opozicijom, zainteresovanim stranama i civilnim društvom, kao i transparentnosti, posebno s obzirom na ustavni referendum koji će morati da bude organizovan i kome treba da prethodi objektivna kampanja informisanja javnosti i odgovarajuće izveštavanje javnih i privatnih medija“, navodi se u saopštenju Saveta Evrope.

Dodaje se da je Venecijanska komisija spremna da pomogne srpskim vlastima i zakonodavcima u ovom procesu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.