Foto: Pixabay / skeeze

Infekcija najčešće  zahvata kožu, nervni sistem, zglobove i srce, ali mogu biti napadnuti i svi ostali organi i sistemi.

U Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu postoji Savetovalište za lajmsku bolest, koje skreće pažnju na važne napomene.

UBOD KRPELjA – VAŽNE NAPOMENE

Mogućnost sprečavanje infekcije

Krpelja treba izvaditi iz kože što pre, u toku prvih 24 časa od uboda, kako bi se smanjila verovatnoća prenosa infekcije.

Skidanje treba obaviti stručno, u zdravstvenoj ustanovi, isključivo mehanički, čistom  pincetom koja je prethodno dezinfikovana alkoholom.

Pre odstranjivanja krpelja

Ne treba stavljati nikakva hemijska sredstva – eter, alkohol, benzin, aceton, lak za nokte i dr. Ova sredstva izazivaju povraćanje crevnog sadržaja krpelja u kojem se mogu naći uzročnici lajmske bolesti

Odstranjivanje krpelja iz kože

Najsigurnije u zdravstvenoj ustanovi (ambulanti, domu zdravlja, odeljenju za kožne bolesti i dr.).

Krpelj se uhvati pincetom što bliže koži, bez gnječenja ili kidanja njegovog tela. Pinceta se najpre malo povuče na gore, koliko je dovoljno da se krpelj odigne od kože, a zatim polako izvlači iz kože. Posle odstranjivanja krpelja ubodno mesto na koži treba dezinfikovati.

Ukoliko ste sami pokušali da odstranite krpelja i u tome niste uspeli u celosti, ne pokušavajte da odstranite  preostali deo već se obavezno obratite lekaru.

Praćenje zdravstvenog stanja osoba koje su imale ubod krpelja

Sprovodi se u trajanju tri meseca. Kontrolne preglede obavljati jednom mesečno – ordinirajući lekar ili u Savetovalištu za lajmsku bolest.

Prepoznavanje i otkrivanje prvih simptoma i znakova lajmske bolesti     

Pojava karakterističnog crvenila kože na mestu uboda krpelja – erythema migrans, uz moguću pojavu opštih simptoma i znakova infekcije: povišena telesna temperatura, glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima, uvećane lokalne limfne žlezde.

Izuzetno je važno početi sa lečenjem što pre primenom pravilne terapije pod kontrolom ordinirajućeg lekara, dermatologa ili infektologa.

Nejasni simptomi i znaci posle uboda krpelja

Obavezno se obratiti ordinirajućem lekaru ili lekaru u Savetovalištu za lajmsku bolest.

Preuzeto sa sajta Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd