Sudbina penzionerskih tužbi 1

Presuda Osnovnog suda u Bačkoj Palanci kojom je jednom penzioneru vraćen iznos penzije koji mu je bez njegovog pristanka oduzet u periodu od 2014. do 2018. godine na osnovu Zakona o privremenom umanjenju načina isplate penzija, predstavlja svetli primer sudijske nepristrasnosti i nepristajanja na presuđivanja po diktatu koje diktira izvršna vlast i resorno ministarstvo.

Pomenuta presuda nije, međutim, jedini primer odluke koja je po ovom pravnom osnovu doneta u korist penzionera, ali se to u RFPIO vešto prikriva i sklanja od očiju javnosti. Postoji naime više sudskih odluka koje su uz to i pravosnažne, prema kojima je Fond u obavezi da korisniku penzije, odnosno tužiocu mora isplatiti iznos zakinute penzije za prethodni period sa kamatom. Zašto je RFPIO krio od javnosti tu informaciju, odgovor je vrlo prost, jer je glavnom krivcu za nezakonit rad Fonda u prethodnom periodu Dragani Kalinović isticao mandat, te da bi je Vlada Republike Srbije ponovo izabrala za direktorku Fonda, takva informacija se morala sakriti od očiju javnosti. Pomenuta je nakon donošenja Zakona o privremenom umanjenju načina isplata penzija kao odgovorno lice, dala nalog svojim službama da postupaju mimo zakona i penzionerima ne donose pojedinačna rešenja kojima im se umanjuje penzija u izvršenju pomenutog zakona, svesno i sa ciljem da ih onemogući da izjave žalbu, odnosno pravni lek, što im je ustavom zagarantovano pravo. Na nezakonit rad Fonda i obaveznost donošenja rešenja o umanjenju penzija u sprovođenju Zakona iz 2014. godine je u više navrata upozoravao Zaštitnik građana, koji po zakonu vrši nadzor nad zakonitošću rada Fonda, međutim bezuspešno, tako da je nastavljeno sa nezakonitim postupanjem Fonda i isplatom umanjenih penzija samo na osnovu čekova koji su umanjeni, bez rešenja o umanjenju. Takođe i Državna reviziona institucija je, koliko smo upoznati, ukazala na nepravilnosti u radu Fonda, ali takođe bezuspešno, jer je kršenje zakona na štetu penzionera nastavljeno pune četiri godine.

Od kako je Udruženje sindikata penzionera Srbije došlo u posed dokaza, na osnovu kojih je evidentno da su penzioneri kojima je umanjena penzija pretrpeli štetu nezakonitim radom Fonda, od tada su krenule nove tužbe koje su urodile plodom i na osnovu kojih se već presuđuje naknada štete i donose odluke u korist penzionera, za razliku od prethodnog perioda kada su tužbe penzionera listom odbijane. Postoje međutim i dalje sudije koje ne samo da ne čitaju i ne izvode dokaze do kojih su naši članovi došli, uopšte ne čitaju tužbe, već presuđuju po diktatu koji im je unapred pripremljen o čijem radu i postupanju će Udruženje sindikata penzionera Srbije informisati Visoki savet pravosuđa. Ovakvim postupanjem dela pravosuđa, kao i samog Fonda upozoravamo javnost da će materijalna šteta koju su penzioneri pretrpeli, a koju će pre ili kasnije naplatiti biti sve veća, jer je samo pitanje vremena i sudske instance na osnovu koje će se ustaliti sudska praksa na osnovanosti tužbi penzionera za naknadu štete. Da li će to biti Apelacioni, Vrhovni, Ustavni sud ili Sud za ljudska prava u Strazburu, to je samo dilema, dok je pitanje osnovanosti penzionerskih tužbi pitanje samo vremena, a do tada će glavni dug sa kamatom koji će RFPIO morati da isplati penzionerima i njihovim naslednicima, biti sve veći i veći, a samim tim i odgovornost odgovornih za nastalu štetu takođe sve veća i veća.

Autor je predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije