Za one koji već petu godinu prate „slučaj“ Mali bila je očekivana vest da je 82 člana Nastavno-naučnog veća FON-a svojim glasom stalo iza spornog doktorata. To je praktično treći put da ovaj fakultet prelazi preko činjenice da je deo doktorske disertacije aktuelnog ministra finansija prepisan bez navođenja izvora.

U leto 2014, kada je tema otvorena, tadašnji dekan FON-a je, nakon analize mentora Siniše Malog, potvrdio da je „bilo nepotpunog i neadekvatnog korišćenja literature“, ali da to ne umanjuje naučni doprinos kandidata. Potom je krajem 2016. Fakultet stao iza mišljenja svoje Etičke komisije, koja je zaključila da osporena doktorska disertacija sadrži „određene propuste“ u načinu citiranja.

I konačno, najnovija stručna komisija je konstatovala „određene propuste“ u citiranju pojedinih izvora literature u obimu od sedam odsto rada. Iz nalaza ove komisije, koju je prihvatila najpre fakultetska Etička komisija, a potom i velika većina NN veća FON-a, nameće se zaključak da je plagiranje bilo kog pisanog rada dozvoljeno.

To praktično znači da svaki student može u svom seminarskom, diplomskom, master, specijalističkom radu ili doktorskoj disertaciji da prepiše sedam odsto teksta od drugih autora bez navođenja izvora i da mirne duše dobije svoju diplomu. To bi dalje značilo i da svi nastavnici i istraživači smeju isto da rade prilikom pisanja naučnih radova, udžbenika, monografija…a da ih niko ne optuži za kršenje Kodeksa profesionalne etike.

A taj kodeks je i te kako prekršen, jer on jasno zabranjuje ne samo doslovno preuzimanje teksta drugog autora, u delovima ili celini, već i bilo kakvo sažimanje, prepričavanje i prevođenje tuđeg teksta, bez navođenja izvora.

Nastavnici FON-a su sramnim glasanjem poručili svojim studentima da je dozvoljeno intelektualno „kraduckanje“, svesno prelazeći preko činjenice da je svaka krađa tuđeg rada ili ideja – krađa i da je Mali svojim neetičkim ponašanjem prekršio načelo akademske čestitosti, iza koga je stao Univerzitet u Beogradu i sve njegove članice donošenjem Kodeksa profesionalne etike.

Na kraju ostaje pitanje da li su se više obrukali FON i četiri profesora koja su ušla u sastav stručne komisije ili ogroman broj zaposlenih na Univerzitetu u Beogradu koji su svojim ćutanjem doprineli ovakvom ishodu.

Povezani tekstovi