I tu ne mislimo na sadašnju politiku Vlade Srbije, čiji će se rezultati tek videti, već na sve prethodne vlasti čiji je nemar prema nauci umnogome kumovao najnovijem plasmanu UB.

Predstavnici akademske zajednice mnogo puta su upravo na stranicama Danasa upozoravali da je u budućnosti pad neminovan sa više nego skromnim ulaganjima u nauku. Prekretnica je napravljena 2013, kada je, po njihovim tvrdnjama, došlo do „sloma“ srpske nauke jer je tadašnja vlast drastično smanjila sredstva za rad istraživača. Još od tada broj naučnih radova u međunarodnim časopisima je počeo da pada, što je jedan od ključnih kriterijuma koji je Univerzitet u Beogradu „doveo“ na listu top 500 visokoškolskih ustanova.

Nedovoljno ulaganje u nauku, kašnjenje plata istraživača, nerešeno pitanje finansiranja, višegodišnje neraspisivanje novog konkursa, pa i nebriga države za ovaj sektor oličena kroz ukidanje ministarstva za nauku… sve to je moralo stići na naplatu. Razlog zašto se pad oseća sada, a ne pre nekoliko godina, leži u činjenici da se prilikom bodovanja univerziteta vrednuju rezultati iz ranijeg perioda, a ne iz godine kada se objavljuje rang-lista.

Da je Univerzitet u Beogradu ipak opstao u jakoj konkurenciji i to ne na začelju liste već među 400 najboljih, svakako je odlična vest. I za pohvalu je odličan plasman po užim naučnim oblastima, gde se od 54, nalazimo u 27. Ove godine Univerzitet u Novom Sadu ušao je među 500 kandidata za Šangajsku listu, što takođe daje „vetar u leđa“ naučnoj zajednici. Ali sve to nije i neće biti dovoljno da opstanemo u društvu najboljih, ukoliko se ne promeni državna politika prema nauci i visokom obrazovanju.

Sadašnja vlast načinila je dobar korak angažovanjem 1.000 mladih istraživača na projekte i uključivanjem istraživača koji su doktorirali u inostranstvu. Međutim, nov način finansiranja nauke još uvek je u najavi, kao i nova zakonska rešenja, pa ostaje da se vidi da li će taj model dati rezultate i na koji način će država umesto uravnilovke sprovesti nagrađivanje po učinku istraživača. Nažalost, efekti tih mera neće biti vidljivi odmah, pa ne treba da nas čudi ako pozicija Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi u narednih nekoliko godina bude drastičnije poljuljana.