RTS i RTV na budžetu države do 2021. godine 1Foto: A.P.

On je danas učestvovao u tribini „Javni servisi u Srbiji u građana ili vlasti“.

Gajović je rekao da još nema uslova da se javni servisi finansiraju samo od pretplate, te da bi to bilo moguće kada bi cena bila veća.

– Ne postoji zabrana da država finansira javni servis, tako se radi u pola Evrope. Država je, pre svega, u obavezi da obezbedi stabilno, pravovremeno finasiranje u dovoljnom obimu. Zato je potrebno da dotiramo RTS iz budžeta i u naredne dve godine, za sada ne možemo da obezbedimo pretplatu kakva bi bila potrebna za normalno funkcionisanje. Mislim da bi 200 ili 250 dinara bilo nešto što nas ne bi preterano opterećivalo a za javne servise dobar finansijski stimulans za bolji sadržaj programa, naveo je Gajović.