… u kome se upozorava da je kraj mandata Haškog tribunala u post-jugoslovenskim zemljama, posebno u Srbiji i Hrvatskoj, „dočekan kao oslobađanje od obaveze procesuiranja ratnih zločina“, piše European Western Balkans.

Podaci o suđenjima za ratne zločine pred domaćim sudovima, koje navodi Koalicija, potvrđuju nalaze nevladinih organizacija o zabrinjavajućem stanju krivične pravde. „Tokom 2017. procesuiranje zločina dodatno je marginalizovano – mali broj optužnica, nedovoljno razvijenih u kontekstu utvrđenih činjenica pred Tribunalom, mali broj optuženih, uglavnom direktnih počinilaca, sa malim brojem obuhvaćenih žrtava, što je praćeno čestim odustajanjem svedoka da neposredno svedoče“, navodi Koalicija i naglašava da je od ključne važnosti osnaživanje domaćih tužilaštava i njihove saradnje u procesuiranju ratnih zločina. Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) treba da im pruži stručnu podršku u istragama protiv srednje i više rangiranih oficira vojske i policije, odgovornih za stradanje civila u toku vojnih operacija, a koji su danas na pozicijama koje ih štite od krivične odgovornosti.

Koalicija pozdravlja političku spremnost lidera Zapadnog Balkana da osnuju regionalnu komisiju i ocenjuje da to regionalno telo, snagom činjenica i zahvaljujući regionalnom karakteru, može da ima potencijal da suzi prostor za „laži, poricanje, i proizvodnju nacionalističkih narativa o ratu“ i da doprinese javnom priznanju svake od ukupno 130.000 žrtava ratova devedesetih.

Koalicija preporučuje da Hrvatska i Srbija potpišu bilateralni sporazum o procesuiranju ratnih zločina na osnovu prebivališta okrivljenih, kojim bi bio prevladan srpski zakon o univerzalnoj nadležnosti, kao i hrvatski zakon o ništetnosti pravnih akata Republike Srbije. Na Predsedništvo BiH apeluje da odustane od principa teritorijalne nadležnosti i prihvati standard da svaka država sudi svojim državljanima.

Koalicija poziva lidere svih postjugoslovenskih zemalja da potpišu deklaraciju o osnivanju REKOM-a na samitu Berlinskog procesa 2018. i time daju političku reč da će institucije njihovih zemalja pokrenuti proceduru za osnivanje zajedničke Regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji nekadašnje SFRJ od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine. Peticiju za osnivanje REKOM-a potpisalo je više od 580.000 građana iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Kosova i Makedonije.

Preuzeto sa europeanwesternbalkans.rs