Foto: Medija centar

Na konferenciji su razmatrana pitanja rodne ravnopravnosti sa aspekta borbe protiv klimatskih promena, kao i mogućnosti da se kroz rešavanje ovih pitanja doprinese odgovoru na izazove klimatskih promena i opštim ekološkim zahtevima današnjice, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine, u okviru petogodišnjeg projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ koji ima za cilj da se, kroz partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora, smanji emisija gasova sa efektom staklene
bašte i lokalne zajednice u Srbiji učine otpornijim na promene klime, bavi se i drugim značajnim društvenim pitanjima kao što je pitanje rodne ravnopravnosti.

“ S obzirom da žene u većoj meri snose negativne posledice klimatskih promena, Ministarstvo zaštite životne sredine
bavi se pitanjem rodne ravnopravnosti, jednim od značajnih društvenih pitanja koja su neposredno povezana sa zaštitom životne sredine kao kreiranjem zdravije budućnosti za sve“, istakao je Trivan.

„Rodna ravnopravnost je postala važan elemenat globalnih procesa i napora u borbi sa izazovima klimatskih promena. Ministarstvo će posvećivati dužnu pažnju ovom pitanju, ne samo kada je u pitanju kreiranje politika u oblasti životne sredine i priprema zakona, već i kroz realizaciju konkretnih projekata“, naglasio je ministar.

On je zaključio da je kroz projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“, u saradnji sa UNDP i UNWOMEN, osmišljen mehanizam podrške za integraciju rodne komponente u projekte koji će biti podržani, radi maksimalnih rezultata i lokalne zajednice učinili što otpornijim na izazove klimatskih promena.

Zamenica stalne predstavnice UNDP u Srbiji, Steliana Nedera, naglasila je da bi lokalne akcije za klimu trebalo da budu prilagođene stanovništvu u lokalnim zajednicama, njihovim specifičnim potrebama, a naročito posebnim i osetljivim grupama kao što su žene.

U okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“, kako je naznačeno na skupu, na prvi poziv za
dostavljanje inovativnih projektnih ideja koji je zatvoren 31. januara, stiglo je 111 prijava. Drugi poziv za izazov otvorenih podataka će trajati do 5. marta 2018, a treći poziv za razvijenije inovativne predloge projekata biće objavljen u martu mesecu ove godine.

Skup je održan u okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ koji sprovodi Ministarstvo zaštite
životne sredine, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).