NBS pušta Kostića da kupi Gorenjsku banku 1Foto: Stanislav Milojković

„Ova saglasnost je data s obzirom da je NBS u kontrolnom postupku provere izvršenja prethodno izrečenih naloga i mera upućenih banci u decembru 2017. godine, utvrdila da su otklonjeni razlozi zbog kojih je prethodno ukinuta saglasnost za sticanje akcija Gorenjske banke, iz juna 2016. godine“, navodi se u objašnjenju NBS.

Juče nismo dobili komentar AIK banke, ali još u februaru holding kompanija Sava, trenutno najveći akcionar Gorenjske sa 37,65 odsto akcija, čiji otkup je AIK banka dogovorila, saopštila je da će dati rok banci Miodraga Kostića da pribavi neophodne saglasnosti do 30. aprila. NBS je saglasnost dala 27. aprila. Ipak, AIK banci je potrebna i dozvola Centralne banke Slovenije, a na sajtu ove institucije stoji odobrenje iz 21. februara 2018. za preuzimanje do trećine akcija Gorenjske banke. Inače, sada Kostićeva banka poseduje 22,6 odsto akcija.

Kostić je još ranije Savi ponudio 298 evra po akciji, što bi ga koštalo 43,5 miliona evra. Ukoliko bi se ova transakcija sprovela, AIK banka bi morala da da ponudu za preuzimanje svih ostalih akcija po istoj ceni, pa bi za paket od 100 odsto Kostićeva banka morala ukupno da plati nešto preko 90 miliona evra. Ovo ne bi trebalo da bude problem s obzirom da je AIK banka u 2017. godini ostvarila oko 100 miliona evra neto dobiti. S druge strane Gorenjska banka je ostvarila neto dobit od 6,5 miliona evra u 2017. M. O.