Foto: N. Kovačević

Navodeći da su radovi nastali kao „dugogodišnje lično ispitivanje bazičnih emocija“, autorka je objasnila da su velike površine zasićenih boja na njenim slikama „odraz naboja emocija i misaonih obrazaca, koje ne treba analizirati već posmatrati“.

„Moja težnja je da, u ekspresivnom podražaju, navedem posmatrača da u današnjoj percepciji rasejanog usredsredi pažnju na saopštavanje osećaja i posmatranje aure emocija“, istakla je umetnica.

Biljana Milojević je rođena u Užicu 1979. godine. Slikartsvo je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i radi kao profesorka likovne kulture u užičkoj Tehničkoj školi „Radoje LJubičić“.

 

Povezani tekstovi