O „Simbolizmu kineskih vrtova“ govoriće profesor Dušan Pajin. „Fenomen kineskih vrtova prepoznaje se u trajanju dužem od 2.000 godina, počev od najstarijih sačuvanih vrtova iz perioda vladavine dinastije Ming (1368-1644). Kineski vrtovi privukli su pažnju zapadnih estetičara u drugoj polovini 18. veka. Smatra se da je njihovo otkrivanje značajno uticalo na stvaranje engleskog vrta. Smatraju se zanimljivim svedočanstvom o ljudima tog vremena, ali i privlačnim delom svetskog kulturnog nasleđa“, kažu u Narodnom muzeju.

Za 31. januar najavljeno je predavanje Lidije Ham Milovanović „Kinesko slikarstvo iz Narodnog muzeja u Beogradu“, a za 7. februar tema „Telo kao ishodište starokineske filozofije“ o kojoj će govoriti sinolog Radosav Pušić. „Doživljaj tela kao vidljive strane različitih energija koje oblikuju naše biće, svojstven je starokineskoj filozofiji. Različite energije se prepliću, sudaraju, odbijaju, balansiraju, kako unutar tela tako i van njega. Usled njihovog neprekidnog dejstva, telo je nosilac energetskog omotača koji se širi i zrači izvan njega. Promišljanje složene strukture tela, u osnovi je kako fizičke tako i metafizičke stvarnosti, što je trag na kom starokineska filozofija razume svet prirodu i čoveka“, objašnjavaju u Narodnom muzeju. Predavanja počinju u 18 sati, a posle kineske kaligrafije, u Narodnom muzeju 2. februara održaće se druga radionica koja prati prvu gostujuću izložbu u ovoj muzejskoj kući posle ponovnog otvaranja zgrade i stalne postavke sredinom prošle godine. Tema će biti „Kineska kultura čaja“.

Povezani tekstovi