ivan zivkov

Hadžije protiv SZO 1

Hadžije protiv SZO

Hadžiluk je hodočašće muslimana u Meku i predstavlja jedan od pet stubova islama. Svaki punoletni musliman po verskom zakonu dužan je, ako je sposoban, da ode na hadžiluk.

Logorska demokratija 2

Logorska demokratija

U noći prethodnih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora dogodila se planirana i organizovana suspenzija pravne države: fantomi su bagerima rušili deo Beograda i lišavali građane slobode kretanja, a policija nije reagovala na pozive da interveniše.

Lažna bitka za Beograd 3

Lažna bitka za Beograd

Od uspostavljanja višestranačja 1990. godine pa do danas, samo se dva puta dogodilo da je većina u Skupštini grada Beograda formirana bez najveće vladajuće stranke u državi: prvi put 1997. godine i trajala je sedam meseci, a drugi put 2012. godine i skončala je petnaest meseci kasnije.

Triput sam video Sašu 4

Triput sam video Sašu

Saša Janković ima pravo da vodi politiku koju želi, da bira saradnike i sledbenike kakve želi, da se javno i tajno grli i ispija kafe s kim hoće, ali nema pravo da iznosi neistine.