Poziv nastavnicima građanskog vaspitanja u gimnaziji za učešće u pilotiranju modela takmičenja učenika 1Foto: Građanske inicijative

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), tokom 2023. godine sprovodi projekat u okviru kojeg će biti razvijen i pilotiran model ekipnog takmičenja učenika koji pohađaju građansko vaspitanje (GV) u gimnaziji.

 

Ovaj izborni program se već dve decenije ostvaruje u našem obrazovnom sistemu, a do sada učenici koji su zainteresovani za te sadržaje nisu imali mogućnost da se takmiče.

Ukoliko pilotirani model dobije pozitivno mišljenje, Zavod će predložiti Ministarstvu prosvete da takmičenje iz GV uvrsti u katalog takmičenja

Takmičenje će se sprovesti krajem novembra ili početkom decembra 2023. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, uz podršku Nacionalne asocijacije nastavnika/ca građanskog vaspitanja i saradnika/ca (NAGVIS).

U takmičenju će učestvovati osam ekipa od po tri učenika završnog razreda gimnazije. Odvijaće se na tri nivoa tokom dva dana (subota i nedelja).

Prvog dana realizovaće se takmičenje na prvom nivou, gde će se od osam ekipa izabrati četiri koje idu na naredni nivo. Sledećeg dana, na drugom nivou, od četiri ekipe biraju se dve koje će se, istog tog dana, takmičiti za prvo mesto.

Ekipe dobijaju istu problemsku situaciju koju treba da analiziraju i da odgovore na set pitanja. Za rad će imati 90 minuta, uz mogućnost korišćenja računara. Učenici će raditi samostalno, bez nastavnika koji ih je doveo, a u prisustvu dežurnog nastavnika.

Nakon toga, pred žirijem i publikom sastavljenom od njihovih vršnjaka i nastavnika GV, ekipe imaju 10 minuta da predstave svoje viđenje problemske situacije i odgovore na pitanja. Žiri, na osnovu unapred pripremljenih kriterijuma, boduje odgovore i proglašava ekipe koje idu u sledeći nivo takmičenja, odnosno ekipu koja je osvojila prvo mesto.

Problemske situacije koje će učenici rešavati su pripremljene na osnovu gimnazijskih programa GV, imajući u vidu ključne pojmove sadržaja i ishode, kao i međupredmetne kompetencije.

To znači da će obuhvatiti sadržaje programa GV za sva četiri razreda, izuzev poslednje tematske celine u četvrtom razredu (Pravo na zdravu životnu celinu), jer se u vreme takmičenja učenici još nisu njome bavili.

Problemske situacije, prema tome, mogu biti iz tematike bezbednosti, globalizacije, različitosti, diskriminacije, medija, rata i mira, ljudskih prava, demokratije, socijalnih prava.

Od učenika će se zahtevati samo ono što je već navedeno u programima kao ishod, na primer: da kritički razmatraju mehanizme nadzora poštovanja ljudskih prava i sankcionisanja njihovog kršenja, ili: da povezuju procese globalizacije sa stepenom ostvarenosti ljudskih prava, ili: da prepoznaju situacije i oblike diskriminacije, ugroženosti nečijih prava, manipulacije informacijama itd.

U pitanjima uz problemsku situaciju od učenika će se tražiti da, na primer, prepoznaju koji je tu glavni problem a koji su sporedni, koja dokumenta regulišu tu problematiku, koji su koraci u njenom rešavanju, čija je to odgovornost, koji su načini reagovanja institucija i građana, kakve su moguće posledice te situacije ukoliko se ona ne rešava, kao i drugi slični zahtevi koji se odnose na znanje, stavove i vrednosti koje učenici imaju u vezi sa demokratijom i građanstvom, kao i na razvijenost međupredmetnih kompetencija koje se odnose prevashodno na odgovorno učešće u demokratskom društvu, ali i na rešavanje problema, rad sa podacima i informacijama, saradnju, preduzimljivost.

Za sve učesnike, kao i za pobednike takmičenja, predviđene su odgovarajuće nagrade.

Za četiri ekipe koje će prvog dana biti eliminisane iz daljeg takmičenja nije predviđeno noćenje, a za preostale četiri, ukoliko nisu iz Beograda, obezbeđen je smeštaj.

Učenici će biti smešteni kod svojih vršnjaka iz Beograda (po modelu manifestacije Radost Evrope), a nastavnici u hotelu. Troškovi putovanja učesnika do i od Beograda padaju na teret organizatora, kao i kereting

Na takmičenje se mogu prijaviti nastavnici koji su zainteresovani da među svojim učenicima završnog razreda gimnazije, a koji su sve četiri godine pohađali GV, identifikuju troje učenika koji pokazuju interesovanje za ovaj izborni program i uspešno dostižu definisane ishode iz programa i saglasni su da učestvuju u takmičenju.
Poziv je otvoren do 30. juna 2023, a obrazac za prijavljivanje nalazi se na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Komisija će razmotriti prijave i odabrati osam nastavnika/škola čiji će učenici učestvovati u takmičenju. Odluka o izboru osam nastavnika/škola biće objavljena 21. avgusta na sajtu Zavoda (www.zuov.gov.rs), a izabrani nastavnici će biti obavešteni i elektronskom poštom.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari