Stupio na snagu poseban kolektivni ugovor za osnovne, srednje škole i domove učenika: Koja prava će imati zaposleni? 1ilustracija Foto: matura.edu.rs

Zaposleni u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ubuduće će imati pravo na jubilarnu nagradu i za 40 godina radnog staža, a ona će iznositi dve i po prosečne republičke zarade, predviđeno je izmenama u dopunama Posebnog kolektivnog ugovora (PKU) koje su upravo stupile na snagu.

Ovo pravo se uvodi prvi put, s obzirom da su se jubilarne nagrade do sada isplaćivale za 10, 20, 30 i 35 godina staža.

Sumirajući novine, pravnica Sindikata obrazovanja Srbije Nikolina Janković kaže za Danas da je izmenama PKU dodat novi osnov za solidarnu pomoć koju će dobijati zaposleni u slučaju rođenja ili usvojenja deteta, u visini prosečne plate bez poreza i doprinosa. Ovo pravo će imati žene, kao i muškarci koji postanu očevi, odnosno usvoje dete, a zaposleni su u školama ili učeničkim domovima.

Novina je i da solidarnu pomoć ubuduće neće dobijati trudnice koje su bile na bolovanju zbog održavanja trudnoće.

– Sindikat obrazovanja Srbije se zalagao da trudnice za vreme bolovanja radi održavanja trudnoće dužeg od tri meseca i dalje ostvaruju pravo na solidarnu pomoć u visini prosečne plate, ali je izmenama i dopunama PKU detaljno navedeno šta se smatra privremenom sprečenošću za rad, odnosno odsustvo sa rada koje je prouzrokovano bolešću, povredom van rada, povredom na radu i profesionalnom bolešću, te je jasno da zaposlene u slučaju bolovanja radi održavanje trudnoće neće ostvarivati pravo na ovaj vid solidarne pomoći – pojašnjava Janković, uz napomenu da će one imati pravo na ovu vrstu pomoć u slučaju rođenja ili usvojenja deteta.

Izmenama kolektivnog ugovora je preciznije regulisano preuzimanje tehnoloških viškova.

– Zaposleni se prvo preuzima iz ustanove, ako postoje poslovi na koje se može rasporediti, zatim sa teritorije opštine, grada, nadležne školske uprave i drugih školskih uprava. Preuzimanje je iz dosadašnjih iskustava bilo potrebno preciznije urediti, jer nismo imali propisan jasan prioritet preuzimanja zaposlenih pa su radne podgrupe na nivou školskih uprava morale da direktorima ukazuju na određene propuste – navodi Janković.

Međutim, odmah po objavljivanju PKU uočen je propust koji treba da bude ispravljen.

Naime, predviđeno je da se preuzimanje tehnoloških viškova vrši tokom nastavne godine, uz saglasnost radnih podgrupa, a nakon sugestije sindikata da nastavna godina ne traje isto za sve razrede i da krovni zakon u oblasti obrazovanja ne predviđa da se za preuzimanje tehnoloških viškova traži saglasnost radne grupe, iz resornog ministarstva najavljuju da će PKU biti izmejen.

– Nepreciznost koju pominjete je primećena nakon usvajanja PKU i biće izmenjena u narednom periodu. Ova izmena značiće da će se preuzimanje vršiti u toku nastavne godine, ali da za to neće biti potrebna saglasnost radnih podgrupa. Svakako dodatno preciziranje biće utvrđeno zajedno sa sindikatima – kažu za Danas u Ministarstvu prosvete.

U kolektivnom ugovoru je dopunjena odredba koja uređuje prekovremeni rad, pa je sada propisano da zaposleni obavlja prekovremeni rad i u slučaju završnog ispita i opšte, stručne i umetničke mature.

Na pitanje da li to znači da aktivnosti koje zaposleni imaju u vezi sa maturom tokom redovnog radnog vremena neće biti dodatno plaćene jer za to primaju platu, iz Ministarstva odgovaraju da će „svi detalji u vezi naknade koju bi zaposleni dobili za angažovanje mimo radnog vremena i redovnih poslova u vezi realizacije buduće državne mature biti tema razgovora i dogovora u narednom periodu“.

Forum beogradskih gimnazija je, podsetimo, tražio da svi nastavnici koju budu učestvovali u realizaciji državne mature za svoj rad budu dodatno plaćeni, bez obzira da li su angažovani tokom radnog vremena ili posle njega.

U novom PKU je dodat stav kojim je propisano da ustanove moraju uskladiti rešenja o korišćenju godišnjih odmora, ukoliko zaposleni radi u dve ili više škola, što znači da će odmor koristiti istovremenu u svakoj ustanovi.

– Ovo pravo zaposlenih je u dosadašnjoj praksi bilo potrebno preciznije urediti, jer imamo mnogo zaposlenih koji rade u više ustanova, a direktori nisu uvek usklađivali rešenja o korišćenju odmora – navodi Janković.

U kolektivnom ugovoru je dodat novi osnov za plaćeno odsustvo zaposlenih, koji će kod prvog polaska deteta u predškolsku ustanovu i polaska u prvi razred imati plaćena slobodna dva radna dana.

– Novo pravo koje će ostvarivati zaposleni u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika jeste da u slučaju privremene sprečenosti za rad koja je prouzrokovana malignim oboljenjem imaju pravo na naknadu pune plate, dok su do sada primali 65 odsto zarade. Sindikat obrazovanja Srbije se godinama unazad borio da ovo pravo zaživi jer mnogi zaposleni u obrazovanju boluju od malignog oboljenja i primaju naknadu plate 65 odsto, dok u nekim drugim kolektivnim ugovorima zaposleni imaju pravo na 100 odsto naknadu plate, te smo posebno ponosni što je ovo pravo konačno usvojeno – kaže Janković.

U PKU je precizirana i odredba o naknadi troškova za dolazak i odlazak sa rada.

Dodat je novi stav koji glasi: „Ako na istoj relaciji prevoz obavlja više prevoznika ili na konkretnoj relaciji nema organizovanog javnog prevoza, pri utvrđivanjuu stvarnih troškova prevoza uzima se u obzir prosečna cena karata prevoznika za tu, odnosno sličnu relaciju.

– U praksi ćesto nismo imali parametre na osnovu kojih su utvrđivani troškovi prevoza. Ovom dopunom smo predvideli da se u slučaju kad nema zvaničnog prevoznika, koji obavlja prevoz na relaciji koju koristi zaposleni od kuće do posla, kao prametar za određivanje stvarnih troškova uzme slična relacija – navodi sagovornica Danasa.

Više bodova za takmičenja

U PKU je izmenjen i član koji uređuje bodovanje pri utvrđivanju tehnoloških viškova. Kod bodovanja takmičenja povećan je broj bodova za okružno/regionalno, odnosno gradsko takmičenje i smotru i to: za osvojeno prvo mesto, umesto dosadašnja četiri boda dobijaće se pet; za osvojeno drugo mesto umesto tri boda dobijaće se četiri, a za treće mesto umesto dva, zaposleni dobija tri boda.

Povećan je i broj bodova za republičko takmičenje i smotru i to: za osvojeno drugo mesto, umesto dosadašnjih šest bodova na sedam, a za osvojeno treće mesto umesto četiri boda ubuduće će se dobijati šest.

Iz navedene odredbe brisani su kriterijumi bodovanja imovinsko stanje i broj dece predškolskog uzrasta, a oni će se ubuduće uzimati kao korektivni kriterijumi ukoliko više zaposlenih bude imalo isti broj bodova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari