Uputstva za učesnike i učesnice Prajd šetnje: Šta da radite ako vas policija liši slobode? 1Foto: Shutterstock/BalkansCat

Beogradski centar za ljudska prava objavio je smernice o pravima koje imaju sve osobe koje policija liši sobode, navodi Udruženje Da se zna! na svom Instagram profile i savetuje da svi koji sutra dođu na Prajd šetnju zapamte ta prava ili ih sačuvaju u svom telefonu.

Ako ste lišeni slobode imate pravo:

* da budete upoznati sa razlozima lišenja slobode – sa svime što Vam se stavlja
na teret

* da o lišenju slobode obavestite lice po izboru (člana porodice, drugo blisko lice itd.)

* da kontaktirate advokata po izboru (u slučaju obavezne odbrane, ukoliko ne izaberete advokata ili nemate sredstava za troškove advokatskog zastupanja, biće Vam dodeljen branilac po službenoj dužnosti)

* na poverljiv razgovor sa advokatom pre davanja bilo kakve izjave u policiji ili tužilaštvu

* da Vaš advokat prisustvuje svakom Vašem davanju izjave

* da Vaš advokat ili Vi iznesete primedbe na sadržaj zapisnika u kojem je navedena Vaša izjava

* da zatražite da Vaš advokat prisustvuje Vašem lekarskom pregledu u policiji

Imate pravo da zatražite lekarski pregled, jednom ili više puta, da izaberete lekara koji će Vas pregledati, tako što ćete službenim licima dati njegove kontakt-podatke; da lekarski pregled u policiji bude poverljiv, osim ako lekar iz razloga bezbednosti zahteva prisustvo policijskog službenika; da zahtevate od lekara da upiše Vaše tvrdnje o tome ko Vam je, kada i kako naneo povrede; da zahtevate od lekara da precizno opiše sve povrede na telu koje imate, koje potiču od zlostavljanja; da zahtevate od lekara da fotografiše uočene povrede; da dobijete primerak lekarskog izveštaja o obavljenom lekarskom pregledu u policiji i da iznesete primedbe na sadržaj lekarskog izveštaja.

U slučaju da budete žrtva mučenja, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja državnih službenika imate pravo na besplatnu pravnu pomoć koju obezbeđuje država, koja obuhvata i besplatno zastupanje od strane advokata, bez obzira na Vaše imovno stanje.

Ovo pravo je garantovano Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Kako da ostvarite pravo na besplatnu pravnu pomoć?

* Podnesite zahtev opštinskoj ili gradskoj upravi prema mestu Vašeg prebivališta ili boravišta ili mestu pružanja besplatne pravne pomoći

* zahtev podnesite lično ili preko lica koje za to ovlastite; uz zahtev priložite kopiju dokumentacije (npr. rešenje o zadržavanju, izveštaj lekara u kojem su konstatovane povrede i Vaša izjava o tome da ste ih zadobili zlostavljanjem, krivična prijava koju ste podneli protiv policijskih službenika itd.)

Iz Beogradskog centra za ljudska prava navode da će neorišćenje navedenih prava umanjiti šanse da dokažete zlostavljanje koje ste pretrpeli od policjskih službenika i da odgovorni budu kažnjeni.

Ako povrede koje potiču od zlostavljanja policije ne budu na vreme i detaljno opisane i fotografisane, ali i ako u lekarskom izveštaju ne bude navedena Vaša tvrdnja o tome kako ste zadobili povrede, biće otežano da kasnije dokažete:

* da ste povrede zadobili prilikom hapšenja ili tokom boravka u policijskoj stanici

* da su Vam povrede nanete na određeni način (npr. službenom palicom, otvorenom šakom, pesnicom,
šutiranjem)

* da je lekar koji Vas je pregledao bio izložen pritisku prisutnih policijskih službenika

* da ste u vreme lekarskog pregleda u policiji imali povrede koje nisu konstatovane u izveštaju na koji niste imali primedbi

Udruženje Da se zna! pruža besplatnu psihološku i pravnu pomoć u slučajeimazločina iz mržnje i diskriminacije motivisane mržnjom prema LGBT zajednici.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari