Usvojen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici 1

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su večeras Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

Tim zakonom je predviđeno da policijski službenik, ukoliko zaključi da postoji neposredna opasnosti od nasilja, može da izrekne hitnu meru udaljavanja nasilnika iz stana, a može i da mu zabrani da kontaktira žrtvu ili da joj prilazi.

Svrha hitnih mera je da se odvoje nasilnik i žrtva i tako spreče teže posledice, navodi se u obrazloženju Predloga zakona.

Policijski službenik o svojoj odluci obaveštava tužioca i centar za socijalni rad, a o produženju hitne mere, što može da predloži tužilac, odlučuje sud.

Ovakvim postupanjem se osigurava bezbednost žrtve u slučajevima kada ne postoji zakonski osnov za određivanje pritvora ili neka druga mera zaštite.

Ukoliko lice kome je izrečena ili produžena hitna mera prekrši zabranu, izriče mu se kazna zatvora u prekršajnom postupku.

U skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatom kao Istanbulska konvencija, uvode se nova krivična dela, kao na primer polno uznemiravanje, s tim da je sankcija teža ako je ugroženo maloletno lice.

Predviđeno je i krivično delo prinudnog zaključenja braka koje sankcioniše onog ko upotrebom sile ili pretnjom prinudi drugo lice da zaključi brak.

Za zakon je glasalo 147 poslanika, šest je bilo uzdržano, a šest poslanika nije glasalo. 

Kažnjivo negiranje genocida

Skupština Srbije usvojila je večeras set pravosudnih zakona kojima se omogućava efikasnija borba protiv organizovanog kriminala, ili se uvode nova krivična dela u različitim oblastima, među kojima je i negiranje genocida i ratnog zločina.

Kako bi se ojačala tužilaštva u rešavanju slučajeva korupcije, Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije uvodi se finansijska forenzika.

Finansijski forenzičar poseduje posebna znanja iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, bankarskog i privrednog poslovanja i pomaže tužiocu u analizi tokova novca i finansijskih transakcija.

Vlada je predložila i izmene i dopune Krivičnog zakonika kako bi se kažnjavalo negiranje da je počinjen gonocid i ratni zločin, čime je dopunjeno krivično delo rasna i druga diskriminacija.

Kazna je predviđena ako neko javno odobrava, negira ili značajno umanjuje težinu genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina učinjenih protiv grupe lica ili člana grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, vere, porekla, državne, nacionalne ili etničke pripadnosti.

Za izmene Zakonika glasao je 141 poslanik, protiv je bilo šest, a uzdržano 13 poslanika.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari