ATP Vojvodina ide u bankrot 1

Privredni sud u Novom Sadu, 12 godina nakon uvođenja stečaja u ATP Vojvodinu, odlučio je da se plan reorganizacije ne sprovodi i odredilo bankrot uz nalog stečajnom upravniku da što pre uđe u prodaju imovine tog preduzeća.

Sud u tom postupku nije odlučivao o zahtevu Ilije Devića, bivšeg većinskog vlasnika, da mu se dostavi pregled sredstava od prodaje raznih objekata preduzeća i odštete naplaćene od Grada Novog Sada, koja su prikupljena tokom reorganizacije kao i način na koji su ona raspoređena poveriocima.

Sumnja, potkrepljena dokumentacijom da je u tom postupku bilo nepravilnosti, da su se neki poverioci naplatili u većem procentu od drugih, ostaće neispitana.

Prema saznanjima Danasa, upravo zbog dokumentacije koja Devićev zahtev upotpunjuje i zbog pretpostavke da mu je neko od zaposlenih u reorganizaciji ATP Vojvodine te papire dostavio, stečajni upravnik je juče svim radnicima podelio otkaze uključujući i pravnika, umesto koga će biti posebno angažovan advokat.

Postupak prodaje imovine ATP Vojvodine, među kojom je i najvredniji deo, višemilionska investicija Devića u izgrađenu novu autobusku stanicu i servisni centar, odjednom je postao hitan a moguće rešenje odvijaće se po dva scenarija.

Prvi je da neko od potencijalnih kupaca uđe u rizik i kupi te objekte po ceni građevinskog materijala, ali je nejasno sa kojim ciljem jer Grad ne pokazuje nameru da preusmeri saobraćaj kako bi izgrađeni kapaciteti mogli da ostvaruju delatnost.

To je, inače, bio potez utvrđen ne samo ugovorom između preduzeća i lokalne uprave koju Grad nije ispunio i zbog čega je ATP Vojvodina i otišla u stečaj, nego je i obaveza prema Generalnom urbanističkom planu.

U toj opciji poverioci će moći da naplate tek po nekoliko procenta svog duga. Ali, njih i tako niko ništa nije pitao, iako su oni ti koji bi trebalo da donose odluke o stečaju.

Prema drugoj varijanti, žurbu je inicirala banka u dogovoru sa Gradom, kako bi po mizernoj ceni kompleks mogao da kupi baš određeni kupac a vlast bi potom izašla u susret novom vlasniku i omogućila mu da radi.

U saopštenju koje je objavio na svom sajtu, Dević tvrdi da je Grad odbijanjem da omogući obavljanje autobuskog saobraćaja sa novoizgrađene stanice, onemogućio plan reorganizacije u kome je to bila polazna osnova zasnovana i na ugovoru i na GUP-u, što je samo nastavak kršenja prava na obavljanje delatnosti za koju ispunjava zakonom propisane uslove, ali i kršenje ustavnog prava na imovinu koja bi se „u postupku bankrotstva prodala drugom licu, kojem bi grad Novi Sad omogućio da obavlja te poslove“.

U Evropskoj komisiji, navodi Dević, kažu da nema drastičnijeg slučaja povrede prava na imovinu u čitavoj Istočnoj Evropi.

– O tome se još ranije izjašnjavao Evropski parlament u Rezoluciji iz marta 2012. ali iste godine i Savet za borbu protiv korupcije, u saopštenje pod naslovom „Međunarodni arbitražni sporovi u procesu privatizacije i štetno postupanja Agencije za privatizaciju“ gde opisuju nepravilnosti u postupanju tuženog prema umešaču kao investitoru, da bi se na kraju dala ocena „Sve napred navedeno u vezi sa ATP Vojvodinom upućuje na klasičan primer bahatog ponašanja prema investitoru“. Nakon sastanka u Delegaciji EU, pismo mi je uputila gđa Nora Hajrinen, koja rukovodi Političkim odeljenjem Delegacije EU u Srbiji, u kome navodi da su date informacije veoma korisne u kontekstu monitoringa i procene stvarnog stanja u Srbiji u oblasti fundamentalne vladavine prava i poštovanju ljudskih prava – kaže Dević.

On ukazuje i na hitrost kojom je sud krenuo u proceduru prodaje imovine, pa je, između ostalog, rešenje o bankrotu okačeno na oglasnoj tabli, sa rokom od osam dana za žalbu koja pri tom ne odlaže izvršenje, a podnosi se ne kao što je uobičajeno Privrednom apelacionom sudu u Beogradu već stečajnom veću istog suda u kome je odluka i doneta.

Grad ne mora da poštuje sudske odluke

U rešenju o bankrotu postoji deo obrazloženja koji bi morao da zainteresuje i širu a posebno stručnu javnost. Naime, objašnjavajući da reorganizacija nije u potpunosti uspela jer novosadske vlasti nisu preusmerile saobraćaj kako je dogovoreno, kao i činjenicu da je Dević zbog neispunjenja ugovorne obaveze protiv Grada pokrenuo spor, sudija je kao pravnu činjenicu označio to da čak ni sudska presuda ne može Grad da natera na ispunjenje svoje ugovorne, odnosno obaveze iz GUP-a.

„U dosadašnjem postupku nije bilo moguće ishodovati odgovarajuću odluku Grada Novog Sada koji je jedini ovlašćen da izvrši izmeštanje međumesnog odnosno međunarodnog saobraćaja na novu sa postojeće lokacije. Po mišljenju stečajnog sudije ovo neće biti moguće ni u slučaju uspeha u sporu koji je ovim povodom pokrenut, s obzirom da u slučaju nepoštovanja ugovora ovakvog karaktera druga ugovorna strana može tražiti samo naknadu štete“, navodi se u rešenju o bankrotu.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari