Foto: Beoinfo

U toj knjizi je prvi put na jednom mestu objedinjena istorija svih beogradskih svetinja, dokumentovana zbivanja koja su uticala da Beograd izgleda kakav je danas – kosmopolitski grad otvoren za sve ljude, vere i nacije, grad u kome se danas susreću brojne verske kulture, u kome u jezgru možete videti pravoslavne i katoličke crkve, hramove, džamiju, sinagogu.

Zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović je istakao da je ta knjiga veoma važna za istoriju Beograda i za sve što Beograd čini otvorenim, multikulturalnim, multikonfesionalnim gradom, bogate istorije.

Autor knjige je istakao da je uvek bio protiv isključivosti i na strani onih smelih koji su, rizikujući mnogo, mogli da ukažu na istinu.

Jovanović je dodao da je knjigu posvetio svima koji su svoj pečat ostavili Beogradu.

Direktorka Službenog glasnika Jelena Trivan je istakla da delo predstavlja vredno svedočanstvo verske istorije Beograda kroz 20 vekova.

Knjiga „Istorija beogradskih svetinja” prvi put na jednom mestu objedinjuje istoriju sakralnih objekata, crkava, džamija i sinagoga, odnosno svih najznačajnijih verskih zajednica koje su delovale u užem jezgru Beograda kraj ušća Save u Dunav. Tekst je utemeljen na svim poznatim izvorima.