Flagrantno kršenje Zakona o javnom informisanju u Politici 1Foto: Freeimages/cierpki

Jedini razlog njihovog zajedničkog javnog reagovanja je činjenica da je naš list Politika odbio da objavi taj tekst, čime je ovom akademiku onemogućeno da odgovori na teške optužbe (da je lažov, klevetnik, denuncijant, kvazinaučnik) koje mu je u istom tom listu uputio dopisni član SANU Aleksandar Kostić u tekstu „Tendenciozne mistifikacije“. Ako se ima u vidu da je to bilo prvo – iznuđeno – javljanje Časlava Ocića u polemici o događajima u SANU koja se vodila na stranicama Politike, ovakav postupak pomenutih srpskih novina može se označiti kao gest brutalne cenzure identičan sa cenzurama koje su bile na delu u vremenima najcrnjeg totalitarizma na ovim prostorima. Tim gestom flagrantnog kršenja Zakona o javnom informisanju osramoćena je slavna tradicija najuglednijih srpskih dnevnih novina. Hoćemo da verujemo da je reč o previdu urednika KNU, a ne o smišljenom činu grube ideološke diskvalifikacije naše poznate javne ličnosti, te da će Ocićev tekst ipak biti objavljen u sledećem broju Politikinog KNU.

Pošto nismo dobili nikakav odgovor od lista Politika, o ovoj peticiji obaveštavamo sve naše štampane i elektronske medije posredstvom novinskih agencija BETA i FONET.

Potpisnici peticije

Danilo Basta

Milenko Bodin

Milan Brdar

Branislava Bujišić

Zoran Vidojević

Slobodan Divjak

Jagoš Đuretić

Nikola Živković

Božidar Kalezić

Rade Kalik

LJubomir Kljakić

Milo Lompar

Milovan Mitrović

Časlav Ocić

Sreten Petrović

Slobodan Samardžić

Jovo Cvjetković