Foto: FreeImages / Cierpki

Dopisom Zaštitnika građana del. br. 7663 od 12. 3. 2019. godine, obavešteni smo da Zaštitnik građana nije u mogućnosti da dostavi tražene informacije u roku od 15 dana i da će tražene informacije biti dostavljene u roku od 40 dana od dana prijema zahteva. Rok za postupanje za dostavljanje informacija po zahtevima je istekao 16. 4. 2019. godine u ponoć.

Kako do 18. 4. 2019. godine tražene informacije nisu dostavljene, dnevni list „Danas“ će u zakonskom roku podneti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Imajući u vidu značaj institucije Zaštitnika građana, smatramo svrsishodnim da obavestimo javnost o sadržini zahteva za pristup informaciji od javnog značaja.

PITANJA DANASA NA KOJA U ZAKONSKOM ROKU NIJE ODGOVORIO ZAŠTITNIK GRAĐANA

1. broj državnih službenika koji su nakon 20. 7. 2017. god. zasnovali radni odnos u Stručnoj službi Zaštitnika građana (preuzimanjem na neodređeno vreme, kao i na određeno vreme);

2. o stručnoj spremi državnih službenika zaposlenih u ovom organu nakon 20. 7. 2017. god. uključujući i podatke o obrazovanoj ustanovi u kojoj je stečena;

3. na koja radna mesta su ovi državni službenici raspoređeni prilikom zasnivanja radnog odnosa u Zaštitniku građana;

4. na koja radna mesta/položaj su ovi državni službenici raspoređeni/postavljeni u momentu podnošenja ovog zahteva;

5. visinu prve i poslednje isplaćene mesečne zarade za svakog od ovih državnih službenika;

6. broju državnih službenika u zvanju mlađi savetnik i savetnik zaposlenih u Stručnoj službi i iznos koji je isplaćen na ime njihove neto zarade za mesec januar 209. god.;

7. broju državnih službenika na položaju u I i II grupi na dan 20. 7. 2017. god., kao i broju državnih službenika na položaju u I i II grupi na dan podnošenja ovog zahteva;

8. iznos sredstava isplaćenih na ime neto zarada državnih službenika na položaju u I i II grupi za mesec jul 2017. god;

9. iznos sredstava isplaćenih na ime neto zarada državnih službenika na položaju u I i II grupi za mesec januar 2019. god:

10. broju državnih službenika koji su dali otkaz, odnosno podneli zahtev za sporazumni prestanak radnog odnosa, nakon donošenja Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana br. 213-558/2018, sa podacima o zvanjima tih državnih službenika kao i datumima njihovog zasnivanja radnog odnosa u Stručnoj službi Zaštitnika građana. Uz informacije iz tačke 1-7 dostaviti: sporazume o preuzimanju, rešenja o raspoređivanju/postavljenju i obračunske liste zarada

(PITANJA IZ OSTALIH ZAHTEVA OBJAVIĆEMO U NAREDNIM BROJEVIMA DANASA)

Povezani tekstovi