Premijerka da podnese ostavku 1Foto: Privatna arhiva

Javnosti je poznato da je Upravni odbor „Vršačkih vinograda u restrukturiranju“, akcionarskog društva u vlasništvu Republike Srbije, podneo nadležnom javnom tužilaštvu 2011. krivične prijave protiv menadžmenta i drugih lica zbog udruživanja protiv Republike Srbije sa ciljem izvršenja više krivičnih dela radi pribavljanja imovinske koristi na štetu države.

Šteta, finansijski izražena sa 11 miliona evra, višestruko je uvećana i zbog finansijskog gubitka kod 1.158 malih akcionara čije su akcije devalvirane i činjenice da je lokalna samouprava izgubila na stotine radnih mesta, ali tu nije kraj. Osnovana je sumnja da je prouzrokovan lažni stečaj i firma 2017. prodata u bescenje, dok se novi vlasnik u međuvremenu zadužio kod banaka na osnovu imovine „Vršačkih vinograda“. Pa bi ekonomska politika Srbije mogla da krahira ukoliko vlasnik „Vinograda“ eventualno dođe u situaciju da ne može da servisira kreditne obaveze.

Otvaranje Pandorine kutije od strane ICIJ pokazalo je da zloupotreba ovlašćenja u privredi u kapitalnim društvenim preduzećima zemalja Trećeg sveta vodi ka tome da sredstva za proizvodnju u postupku privatizacije prisvajaju lica skrivena od javnosti, koja za simboličnu naknadu predstavljaju lažni vlasnici. Opasnost za Srbiju u tome je što zloupotrebe u društvenim kompanijama i pranje novca akumuliranog kod malih grupa ljudi vode u finansiranje terorizma koji čeka svoj trenutak.

Što potvrđuje činjenica da se imena lica zainteresovanih za kupovinu „Vršačkih vinograda“ pojavljuju 2016. u tzv. Panamskim papirima, očigledno kao „čuvari kapitala“.

Sve ove detalje tužilaštvo mora da utvrdi za nekoliko dana. Ono se, međutim, deset godina nije odredilo prema ovom predmetu, ili se odredilo pogrešno. O razlozima može da se nagađa ukoliko su političke prirode, ali je nesporno da su ćutanjem prekršene odredbe Krivičnog zakonika.

Zbog opasnosti od zastarelosti upućena je 2. 8. 2021. predstavka skupštinskom Odboru za pravosuđe, Vladi Republike Srbije, Republičkom javnom tužilaštvu i Savetu za borbu protiv korupcije sa predlogom da svaki od ovih organa u okviru svoje nadležnosti bez odlaganja pristupi zaštiti interesa Republike Srbije i izazove pokretanje krivičnog postupka na osnovu podnetih prijava. Na zahtev nije odgovoreno.

Stoga predlažem da predsednica Vlade Srbije podnese ostavku. Zakonski osnov sadržan je u čl. 124 Ustava Republike Srbije. Rok za pokretanje krivičnog postupka u predmetu „Vršačkih vinograda“ ističe krajem oktobra ove godine i sva je prilika da će Srbija organizovanoj grupi lica osumnjičenoj da su oštetili državu uskratiti pravo da dokažu suprotno.

Dilema kako će postupiti predsednica verujem da ne postoji.

Autor je bivši član UO „Vršačkih vinograda“ AD

Komentari

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.